(Nordnorsk debatt)

Torsdagens vedtak i Helse Nord-styret peker i riktig retning.

Det handler om å få bukt med en katastrofal økonomisk utvikling. Den massive bruken av innleie av vikarer til tredobbel pris, må stanses.

Dette handler om å ta på alvor den vedvarende og kroniske mangelen på helsepersonell. Det mangler i dag ikke mindre enn 1000 helsearbeidere i landsdelen. Det er dramatisk – og utsiktene til å få påfyll av helsearbeidere er svært dårlig.

Men enda viktigere er at helsetjenestene i landsdelen har altfor store variasjoner – først og fremst avhengig av hvor folk bor. Det er selvsagt helt uakseptabelt, og det forsøker Helse Nord nå endelig å gjøre noe med.

Derfor har Helse Nord fått en utvetydig marsjordre fra helseministeren – om å gjøre tøffe grep før det er for sent.

I vedtaket som er gjort, har man trukket opp en ramme for omstrukturering av produksjon og tilbud av helsetjenester i landsdelen. Retningen på den forestående omstillingen er veldig klar: Små og sårbare helsetilbud skal bygges om til å bli mer robuste. Arbeidsdelingen i landsdelen skal gjennomgås.

En del av arbeidet handler dessuten om å stramme inn på innkjøpene fra de private klinikkene i Nord-Norge, som vokser på bekostning av det offentlige helsevesenet.

Gjennom disse grepene gjøres det et forsøk på å sikre landsdelens befolkning mest mulig likeverdige helsetjenester. Det har man dessverre ikke oppnådd med dagens struktur.

Den største trusselen mot endringer vil bli den nordnorske lokalpolitikken. Det meste av protestene derfra er uten argumenter, men preges av innholdsløse slagord uten alternative løsninger.

Gjennom å følge oppskriften fra disse, vil Helse Nord fortsette å generere store underskudd helt til tjenestene bryter sammen. Forskjellen vil være at det ikke lengre er noen steder å gjemme seg. Alle piler vil peke mot de som motsetter seg endringer som er solid faglig forankret.

Mange av disse politikerne har, sammen med de lengstsittende styremedlemmene i Helse Nord, det største ansvaret for det uføret Helse Nord nå har kommet i.

Og på samme måte som tidligere, ser vi at historien gjentar seg i nord. Det er de med størst ansvar for situasjonen, som vil forhindre at det ryddes opp i et system med tjenester som ikke lar seg bemanne, og som i tillegg både har for lav helsegevinst og for lav kvalitet.