- Jeg er ikke kommet ned på jorda enda

Av

Aage Gaup mottok Savioprisen.