Gå til sidens hovedinnhold

Stor kuttrunde i Lånekassen: Vil kappe 50 jobber og legge ned i tre byer

Artikkelen er over 5 år gammel

Vil kutte hver sjette medarbeidere i Lånekassen - 20 av disse i Tromsø.

Ledelsen i Lånekassen vil legge ned regionkontorene i Tromsø, Ørsta og Bergen, slik Nordlys først meldte om fredag formiddag.

Fredag ettermiddag bekrefter Marianne Andreassen, som er administrerende direktør for Statens lånekasse for utdanning.

- Administrasjonen foreslår å endre kontorstrukturen i Lånekassen. Det innebærer at vi foreslår å legge ned kontorene i Tromsø, Ørsta og Bergen, sier Andreassen til Nordlys.

Det jobber i dag til sammen 50 personer på disse tre kontorene, 20 av dem i Tromsø.  Til sammen jobber det drøye 300 personer i Lånekassen.

Mindre manuell saksbehandling

Andreassen opplyser at bakgrunnen for omorganiseringen er digitalisering og automatisering av Lånekassens tjenester. I dag gjøres 65 prosent av all saksbehandling gjennom automatiske digitaliserte løsninger.

- Vi har en ambisjon om å bli mer digitalisert og mer automatisert. Denne utviklingen fortsetter fremover med full tyngde, og det er noe som vil komme kundene våre til gode. En uheldig konsekvens av dette er for våre medarbeidere at omfanget av det manuelle arbeidet med saksbehandling går ned. Når den manuelle saksbehandlingsmengden går ned, må vi ta konsekvensen av det på vegne av skattebetalerne, sier Andreassen.

Forslaget fra Lånekassens ledelse skal behandles i et styremøte neste fredag. Den endelige beslutningen vil bli tatt av Kunnskapsdepartementet, som Lånekassen sorterer under.

Kontorene i Tromsø og Ørsta foreslås lagt ned innen 1. januar 2020. Kontoret i Bergen får imidlertid en litt annen løsning: Det skal holdes åpent helt til alle ansatte har sluttet gjennom naturlig avgang og aktiv jobbsøking.

- Hva er årsaken til at dere har valgt akkurat denne løsningen for det éne kontoret, og ikke de to andre?

- Vi har kommet sentrale tillitsvalgte i møte angående en smidigere løsning på det ene kontorstedet, svarer Lånekasse-direktøren.

Stavanger spares grunnet oljekrisen

- Hva er årsaken til at man ikke tilbyr denne løsningen for de ansatte i Tromsø og Ørsta?

- Det er konsekvensen av at jeg har kommet de tillitsvalgte i møte. Og jeg må understreke at de tillitsvalgte ikke har vært med på å ta stilling til hvilke kontorsteder som skal legges ned, svarer Andreassen.

Lånekassen har i dag kontoret på seks ulike steder i landet. I tillegg til de tre som foreslås nedlagt, er det kontorer i Oslo, Trondheim i Stavanger. Disse tre vil bestå i fremtiden, i henhold til forslaget fra direktør Andreassen.

- Oslo og Trondheim var ikke med i denne prosessen, fordi de i tillegg til saksbehandling har en mye større bredde i oppgavene de utfyller, for eksempel innenfor IT. Derfor har vurderingen vært at vi skal beholde disse kontorene, i tillegg til et til. Da har valget falt på Stavanger, sier Andreassen.

- Hva er årsaken til at dette kontoret får bestå?

- Vi har blant annet vektlagt arbeidsmarkedssituasjonen i Rogaland og Stavanger som én faktor, men det er også en rekke andre kriterier som er lagt til grunn, sier Andreassen.

Stortingsrepresentant reagerer

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) reagerer sterkt på Lånekassens kuttrunde.

- Dette vil gå ut over de studentene som trenger mest hjelp. For eksempel studenter med fysiske, tekniske eller språkmessige utfordringer, og som trenger teknisk hjelp og assistanse, sier Fylkesnes.

Han omtaler kuttrunden som et typisk utslag av «teknologisk determinisme».

- Vi ser det gang på gang at ny teknologi brukes som et påskudd for å sentralisere, fordi det ses på som en teknologisk nødvendighet. Vi burde i stedet bruke teknologien til å komme nærmere brukerne. Målet bør være større nærhet, ikke lengre avstander, mener Fylkesnes.

Han registrere også at Lånekassens funksjoner og ansatte i Oslo forblir uberørt.

- Der beslutningen blir tatt, så blir man alltid forskånet for kutt. Jeg registrerer at man er seg selv nærmest, også i dette tilfellet, sier stortingsrepresentanten.

Kommentarer til denne saken