Kulturdepartementet freder styreleder: - Uvanlig

Statssekretær Knut Aastad Bråten svarer ja på spørsmål om styreleder Ellingsen fortsatt har tillit.