«De selektive» tar abortdebatten fra nyhetssendingene til teateret. Og her er Tromsø mer aktuell enn alle andre steder i Norge akkurat nå.

Mye tyder nemlig på at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) blir først i landet til å benytte seg av en ny og omstridt blodprøve (NIPD) som tilbud til gravide.

Omstridt blodprøve

Prøven vil gi svar på alt fra hårfarge til kjønn – og ikke minst kromosomfeil – på et svært tidlig stadium, faktisk to uker før grensen for selvbestemt abort.

– UNN har søkt Helsedirektoratet om å få benytte seg av denne blodprøven og trolig vil Bioteknologinemnda godkjenne den, sier Mari Sofie Andreassen.

Hjemme i Tromsø

Andreassen har regissert og skrevet manus til forestillingen De selektive, som blir vist på Rådstua teaterhus i Tromsø kommende lørdag og søndag. Hun er selv fra Tromsø, men har bodd i Bergen de siste 3,5 årene, som en del av frigruppa Teaterterminalen.

– Jeg ville reise ut for å få erfaring, og planen var hele tiden å komme hjem igjen for å drive videre. Og her er jeg, sier hun.

Det var mens hun var i Bergen at ideen til De selektive kom. Mari Sofie Andreassen er utdannet spesialpedagog fra Tromsø, og har selv jobbet mye med barn og unge med utviklings- og funksjonshemninger, både på Alfheim aktivitetshus, på skoler, under Festspillene i Nord-Norge – og i Bergen.

– Det arbeidet er så verdifullt for meg og gir meg veldig mye. Dette er en utrolig flott og viktig gruppe mennesker som har stor verdi i verden og i livet mitt, sier Andreassen.

– Nøytral forestilling

I 2011 dukket den ubehagelige debatten opp igjen for alvor i forbindelse med spørsmålet om å tilby tidlig ultralyd for alle.

– Gjennom å se på andres erfaringer vet vi at følgene vil bli flere avbrutte svangerskap. I Danmark opplevde de en dramatisk endring veldig fort. Der fødes det nesten ikke barn med avvik lenger.

Dette støttes av lederen i Bioteknologinemnda, Lars Ødegård, som i et intervju med avisen Dagen i sommer uttalte at han «regner med at den nye blodprøven vil føre til at Downs syndrom nesten blir utryddet i Norge».

Endret syn

Selv ble Andreassen opprørt da debatten blusset opp i 2011, men prosessen mot ferdig forestilling har endret mye.

– Jeg har intervjuet mer enn 30 personer – motstandere og tilhengere av selektiv abort, mødre, fedre, leger, politikere, forskere, akademikere, prester og gravide. Og mens jeg før det var veldig steil, har jeg nå fått et mye mer nyansert syn. Det jeg er sikker på er at det er viktig å debattere dette. Så nå framstår forestillingen nøytral, sier hun.

– Den viser mange stemmer i debatten, fra den ene ytterligheten til den andre.

Blant spørsmålene forestillingen stiller er «hvor går medisinens og teknologiens etiske grenser?». For ikke å snakke om: «Ville du satt til verden et barn du fikk vite alltid vil streve med psykiske lidelser?»

Ni ulike stemmer i debatten

Helt konkret spiller de fire skuespillerne i forestillingen ni helt ulike stemmer i debatten. Og Andreassen har fått den aller beste «attesten» på at forestillingen er nøytral.

– De ni stemmene i forestillingen representerer svært aktive folk som deltar i den offentlige debatten på forskjellige sider av den. Informantene har vært integrert i prosessen fram mot forestillingen ved å se prøveforestillinger og korrigere manus, sier hun.

– Det som er fint for oss er at de alle har sagt at de føler at forestillingen taler deres sak, uansett ståsted, sier hun.

Også blant andre publikummere har responsen vært veldig god.

– Det har vært tårer, målløshet og sinne underveis.

Pressen har også skrytt etter at stykket hadde urpremiere sommeren 2013. Vårt Land mente at «Denne urpremieren er en stor seier (...) det ble satset modig da de gikk inn i dette etiske minefeltet med ambisjon om å lage teater, og vant».

Forestillingen ble for øvrig nylig nominert til Bergenprisen i kategorien Årets scenekunst av kulturmagasinet Natt & Dag.

Var livredd

Selv var Mari Sofie Andreassen livredd i prosessen. Hun var selvsagt svært klar over hvilket vepsebol hun stakk hendene sine i.

– Jeg er derfor veldig glad for mottakelsen stykket har fått, og er enda mer overbevist om at teateret er suverent som arena for samfunnsdebatt og -kritikk, sier hun.

Nå håper hun at også folk i hjembyen vil se De selektive.

Hyperaktuelt i Tromsø

– Tromsø er, som nevnt, et hyperaktuelt spillested på grunn av UNNs søknad om å få ta i bruk blodprøven som hittil bare har vært prøvd i USA, Storbritannia og Japan.

– Og uavhengig av om metoden er et gode eller onde i svangerskapsomsorgen mener vi det blir ekstra viktig at flest mulig i Tromsø får med seg forestillingen. Gjennom den blir publikum tvunget til refleksjon før tilbudet eventuelt blir innført og mange flere plutselig vil befinne seg midt i problematikken.