Til helgen arrangeres den årlige Kultur & Alternativmessen i Tromsø på Scandic Hotel. Messesjef Anita Diana Boucht forteller til Nordlys at de i år ser behovet for å fornye seg - spesielt med tanke hvilket blikk NRKs omdiskuterte programserie "Folkeopplysningen" har rettet mot den alternative bransjen.

- Vi vil vise at vi tar dette NRK-programmet på alvor, og ønsker alle som har spørsmål, enten de er skeptikere eller søkende velkommen til oss, sier Boucht til Nordlys.

Hun forteller at de planlegger å ta for seg programmet "Folkeopplysningen" i et utvidet perspektiv på årets messe - derfor ønsker de å få gjennomført en debatt og diskusjon rundt tematikken i serien.

"Folkeopplysningen" har gjennom flere program rettet et kritisk blikk mot alternativ behandling, som homeopati og healing, og pekt på at det ikke finnes noen vitenskaplige bevis for at dette faktisk fungerer.

Ønsker organ som kan kvalitetssikre

Boucht sier til Nordlys at hun tar denne kritikken på alvor, og mener det nå må tas grep innad i den alternative medisinske bransjen for å få på plass en form for kvalitetssikring.

- Det er klart at mange av våre føler seg skjært over en kam og plassert i den samme skuffen når man ser resultatene av denne kritikken. Derfor hadde det kanskje vært ønskelig med et organ som kan kvalitetssikre bransjen selv, sørge for et slags godkjent varemerke for oss. Altså et uavhengig organ som kan bedømme den menneskelige kompetansen som må ligge bak for å kunne kalle seg for eksempel healer, sier Boucht, og fortsetter:

- Dette vil ikke si at jeg tar "Folkeopplysningen" på alvor, men erfaringsmessig er det jo gjerne slik at der det er røyk er det ild. Og vi vet jo at det finnes folk, også i vår bransje, som kanskje brukes som et eksempel på at enkelte av spørsmålene "Folkeopplysningen" stiller har et snev av sannhet i seg. Derfor kunne det vært nyttig, for eksempel, med et organ som kan kvalitetssikre. Eller en annen form for kontroll som kan være med på å rydde opp - både innad i bransjen og blant feiloppfatninger folk har om bransjen.

Større panel stiller til debatt

Boucht forteller videre at tanken om å holde en debatt som tar for seg disse spørsmålene ikke er ny, men noe hun har bært på i mange år.

- Dette har jeg tenkt over som en god idé i mange år, men siden denne diskusjonen om "Folkeopplysningen" har kommet i det siste, så passet det seg jo fint å ta dette nå. Forhåpentligvis kan dette bli en start på en konstruktiv diskusjon.

Messesjefen lover at et større panel med både akademikere, alternative behandlere og skeptikere, kommer til å stille opp under debatten, som vil foregå på lørdag. Selv kommer hun til å holde en kort innledning.

Mer enn bare alternativt

Forutenom denne debatten regner årets Alternativmesse, eller Kultur & Alternativmessen som man kaller seg nå, med å kunne invitere flere tusen interesserte og skuelystne på over 100 forskjellige arrangementer og boder med det de selv kaller et vidt spekter innenfor kultur og alternativ tankegang. Spesielt kulturdelen skal stå i høysetet for årets messe, og Boucht forteller at de kommer til å by på en rekke konsertopplevelser, motevisninger og annen underholdning i tillegg til det man ellers kan forvente på en Alternativmesse.