Slår hull på myten om heimstaddikteren Dass

Artikkelen er over 14 år gammel

Var Petter Dass en heimstaddikter i moderne forstand? Nei, mener Hanne Lauvstad. – I «Nordlands Trompet» viser han at Nord-Norge er en del av den lærde verden, sier stipendiaten bak Norges første doktoravhandling om Petter Dass.

DEL

Hanne Lauvstad er stipendiat ved Universitetet i Oslo der hun for tiden holder på med Norges første doktoravhandling om dikteren og soknepresten fra Alstahaug i Nordland som levde fra 1647 til 1707. Og det er hans hovedverk «Nordlands Trompet», om mennesker og natur i landsdelen, som stipendiaten analyserer i sin doktoravhandling.

Ignorert referansene

– Jeg er opptatt av hvordan Petter Dass beskriver den nordnorske virkeligheten. Og Petter Dass er en veldig spennende forfatter som skriver veldig godt, det er underholdende å lese. Også 1500- og 1600-tallet er spennende, fordi det er forsket relativt lite på litteratur fra den perioden, sier Lauvstad om hvorfor hun valgte nettopp Petter Dass.

Og hva har hun så funnet?

– «Nordlands Trompet» er blitt tolket som et moderne verk, som heimstaddiktning. Og nettopp fordi den har latt seg lese ut fra heimstaddiktningsperspektivet, har nyere forskning til langt opp på 60-tallet ignorert at «Nordlands Trompet» er preget av masse referanser til klassisk litteratur og Bibelen. Her er også referanser til gudenavn som vindguden Eolus og havguden Neptun, og det er ikke spesielt heimstaddiktningsaktig, sier Lauvstad, som er opptatt av å forstå Petter Dass ut fra hans egne forutsetninger, hans bakgrunn.

– Og Petter Dass mistet faren tidlig og ble sendt på latinskole i Bergen som 13-åring. Der var han fram til han var 18 og ble skolert inn i den lærde kulturen. Så var han to år på universitetet i København, dit de fleste dro på den tiden. Han fikk ikke noe langt studium, men han tilegnet seg den lærde latinske kulturen. Der var idealet å imitere de klassiske forbildene, samt å gjøre det til sitt eget. Og der var Petter Dass suveren! mener stipendiaten.

Hun viser til at «Nordlands Trompet» framstår som levende, at man kjenner seg igjen.

Kunstdiktning

– Men man har oversett at den er preget av litterære referanser, at all lærdommen han har tilegnet seg har han elegant klart å forene med den nordnorske virkeligheten. Og han gjør det for å vise at Nord-Norge er en del av den lærde verden. Petter Dass bruker også naturbeskrivelsene som utgangspunkt for å forkynne, sier Lauvstad, som på dette grunnlaget avviser at «Nordlands Trompet» er et moderne skjønnlitterært verk.

– Jeg mener det må regnes som kunstdiktning, det vil si den type dikt som fantes før romantikken og som er knyttet til sammenhengen dikt skrives i. Det kan sammenliknes med å skrive dikt til bryllup og konfirmasjoner, som i vår tid ikke har særlig høy status, men som var den tids flotte diktning, sier Lauvstad.

Likevel, Petter Dass fikk ikke gitt ut «Nordlands Trompet» mens han levde.

– Men man kan regne med at drømmen var å få det ut i København, å nå fram til folk i sentralmakten og vise at denne fjerntliggende delen av monarkiet var verdig å bli beskrevet på en lærd måte, sier Hanne Lauvstad.

Artikkeltags