Med terroraksjonen i USA friskt i minne, valgte SOS rasisme løradg å holde en konsert mot rasisme på Torget.

Budskapet i appellen fra organisasjonen var å bekjempe intoleransen; enten den er religiøst tuftet eller annet. De pekte på farene ved fanatisme, og fant det riktig å peke på at hevn, slik de mener president Bush nå er drevet av, også er en form for intoleranse.

En rekke artister stilte opp gratis på konserten og spilte og danset. Blant annet viste tre jenter fra Storfjord som kaller seg «Camilla's dancing slaves» en danseforestilling til heftige technorytmer.

Gruppa Nephelim spilte ørevoksen ut av publikum med sin harde rock. Deretter kom gruppa Esuna på scenen som spilte rock ispedd elementer av world music. Til slutt entret Joker's Expedition scenen og underholdt de få, men entusiastiske fremmøtte med melodiøs rock'n'roll.

På denne måten klarte ungdom i Tromsø nok en gang å vise et klart standpunkt mot rasisme og intoleranse.