Søndag åpner Tromsø museum sin nye "smartsti" i Folkeparken i Tromsø.

Det er byråd for kultur Jonas Stein Eilertsen som har fått æren av å åpne stien, som er en gave fra museet til Tromsøs innbyggere og byens turister.

Stien skal gi innsikt i den "fascinerende historien om naturen og kulturen i Folkeparken". Ved hjelp av moderne teknologi skal kunnskapen være tilgjengelig for flere.

- To av tre har nå smarttelefon i Norge. På Tromsø Museum tar vi i bruk den moderne teknologien for å bruke naturen som kunnskapsrom på en ny måte, sier museumsdirektør Marit Anne Hauan.

Tromsø museum forklarer i en pressemelding: "SMARTstien er en (fysisk) løype med syv stasjoner i Folkeparken. Hver stasjon inneholder et forskningsbasert tema. Temaene omfatter både natur- og kultur. Hvert tema er illustrert på skiltene, og det er mulighet for å laste ned mer informasjon i form av filmsnutter, foto, tegninger, tekst, fortellinger osv. Publikum kan også aktivt delta i praktiske aktiviteter knyttet til hver stasjon."

Tilbudet er tilgjengelig døgnet rundt.

Tromsø Museum har utviklet smartstien i samarbeid med Tromsø kommunes “Marka-prosjekt” og Perspektivet Museum, med økonomiske støtte av DNB.