Her planlegger de storkonsert: - Prosjektet er høyst realistisk

- Vi har jobbet med planene over en tid nå, og prosjektet er høyst realistisk.