Gå til sidens hovedinnhold

Historisk lappeteppe

Artikkelen er over 17 år gammel

I dag lanseres Asbjørn Jaklins Historien om Nord-Norge. Et lappeteppe av historier om folks dagligliv, kjente personer og dramatiske hendelser som til sammen danner et bilde av Nord-Norge løpet av de siste 120 årene.

– Dette første gang det blir utgitt en samlet populærhistorie om Nord-Norge, sier Asbjørn Jaklin.

Forfatteren har tatt for seg landsdelens historie fra 1884 og fram til i dag. Resultatet har blitt den over 500 sider lange Historien om Nord-Norge , en rikt illustrert bok med Nordlys-fotograf Ole Åsheim som billedredaktør.

– Boka starter for 120 år siden da navnet Nord-Norge blir lansert i hovedstaden. Etter det favner den et vidt spekter fra Richard With og Hurtigruten, via Pussycats og til Tromsøs OL-søknad, sier Jaklin.

Samlet materiale

Jaklin fikk 15 måneder permisjon fra redaktørjobben sin i Nordlys for å skrive boka. I store deler av denne perioden har han vært å finne mellom bibliotekenes reoler.

– Selv om det ikke har blitt utgitt en samlet historiebok om Nord-Norge så har det jo blitt skrevet mye om landsdelen. Jeg har hentet inn materiale fra årbøker, dokumenter, intervjuer, tidsskrifter, historisk forskning og lokalhistoriske verk, sier han.

Forfatteren sier at måten han har fortalt historien på er meget konkret.

– Jeg er nok mer konkret i min framstilling enn de fleste historikere vil like. Jeg har i stor grad benyttet meg av eksempelets makt, der jeg har tatt utgangspunkt i historiene til en del mennesker som har levd sine liv her i nord, sier han.

En av personene Jaklin beretter om er Johan Hansen Nordvik som drar ut på lofotfiske som trettenåring. To andre skikkelser man finner mellom permene er en 15-årig gutt fra Vefsn som er gruvearbeider i Sulitjelma og en ung jente fra Steigen som dør av tuberkulose.

Journalistisk erfaring

Jaklin forteller at han dratt nytte av sin journalistiske erfaring i arbeidet med boka.

– Å fortelle historier gjennom andre personer er et virkemiddel journalister ofte benytter, og som vi vet fungerer. Når jeg har plukket ut enkelte mennesker får jeg via dem fortalt historier om alt fra mangel på prevensjon, om lykken da det ble innlagt vann og strøm, om runebommer og om sydenreisenes inntog, sier Jaklin.

Et eksempel på denne metoden er en gang Jaklin gikk rundt i biblioteket og funderte på hvordan han skulle gripe an hendelsen da Finnmark og Nord-Troms ble brent ned av tyskerne.

– Jeg trengte en person å fortelle denne historien gjennom. Jeg lett i hyllene, og plutselig fant jeg gull i form av en bitte liten bok skrevet av Henrik Nordhus. Han var brannmester i Kirkenes og hadde slukket branner hele krigen igjennom. Så en dag fikk han beskjed om at han skulle slutte med slokkingen. Denne fortellingen beskriver galskapen i den brente jords taktikk på en helt egen måte, sier han.

Mange historier

Jaklin har kunnet velge og vrake blant spennende historier hele veien. Men sier at det var umulig å få med seg alt.

– Det har vært utrolig mye å ta tak i, og jeg har naturligvis måttet ta mine subjektive valg underveis. Det har blitt en blanding av folks dagligliv, kjente personer og dramatiske hendelser. Og jeg håper at dette til sammen kan belyse de viktigste sidene ved landsdelens utvikling, sier han.

Lokal tilknytning

Jaklin har sin utkikkspost fra Tromsø, men han hevder at han har forsøkt å skrive hele Nord-Norges historie.

– Jeg håper at jeg har fått med meg såpass mye at de fleste vil nordlendingene vil finne en passasje med tilknytning til deres hjemsted, sier han.

Historien om Nord-Norge er delt inn tematisk. En del handler om førkrigstiden, så kommer tre krigskapitler før den avsluttes med en del om etterkrigstiden.

– Det vanskeligste var ikke å skrive om det som skjedde for over hundre år siden, det som derimot var den største utfordringen var å sammenfatte det som skjer i dag. Det er vanskelig å se de historiske linjene når man er viklet inn i dem selv, sier han.

Nordlendingen forandret

Grunnen til at Asbjørn Jaklin har skrevet denne boka er ganske enkel.

– Gyldendal ringte og spurte om jeg var interessert i å gjøre denne jobben, og jeg sa ja. Det har vært en utrolig fantastisk og spennende tid, jeg har lært veldig mye. Og jeg vil rette en stor takk til historieprofessor Hallvard Tjelmeland som har vært min konsulent gjennom hele prosjektet, sier han.

Jaklin innrømmer at han hadde han et annerledes bilde av nordlendingen da han begynte på boka enn det han har i dag.

– Nord-Norge har ikke vært en landsdel som har ligget i bakevja. Vi har hatt et flerkulturelt miljø lenge før pakistanerne kom til Oslo. Fauske hadde på et tidspunkt Norges nest største industri og Nord-Norge har hele tiden vært involvert i internasjonale forhold. Blant annet i forbindelse med den kalde krigen og pomorhandelen. Nå har forskjellen mellom nordlendingen og resten av befolkningen blitt jevnet ut, sier han.

Ingen debutant

Asbjørn Jaklin har tidligere gitt ut tre bøker. To bind av Nordlendinger til tusen, i tillegg til 150-årshistorien til Tromsø arbeiderforening.

– Men dette prosjektet er det desidert største av dem alle, sier han.

Redaktør for boka, Oliver Møystad, i Gyldendal, er svært godt fornøyd med det endelige resultatet.

– Nord-Norge har mange spennende historier som bør fortelles. Asbjørn er på alle måter en utmerket mann, og dette var en av grunnene til at vi spurte om han ville skrive denne boka. Nå når resultatet foreligger vil seg si at han har gjort en utrolig god jobb. Han har klart å trekke de lange historiske linjene, samtidig som han forteller folks historier, sier Møystad.