- Jeg forbinder det å gå i kofta med en slags kamp. At jeg hele tida må forsvare det samiske

Publisert