Folkefesten er blitt en viktig tradisjon: - Har erstattet 2. juledag

Rica rocker julen inn for 10. gang.