Det er få som kan mer om havet i nord enn Agnieszka

Av

Hun er polsk og vet trolig mer om hva som foregår i polare havområder i nord enn de aller fleste nordmenn.