Allergi er en «overreaksjon» fra immunforsvaret side, på et stoff som normalt sett er ufarlig for mennesket. I dag behandles de fleste allergier med medisiner fra lege, dette til tross for at både homeopati og akupunktur også kan vise til gode forskningsresultater.

Når det gjelder homeopatisk behandling av allergi er det gjort 18 dobbel-blindede forsøk (RCT) på totalt 1.506 pasienter. Samlet kommer disse forsøkene ut i en svak favør til homeopatien i forhold til de som fikk en narremedisin (placebo) *)1.

I tillegg er det gjort ni observasjonsstudier på homeopati og behandling av allergi (905 pasienter). Tre av studiene sammenliger homeopatisk behandling med tradisjonell skolemedisinsk behandling. Her kommer homeopati ut med best resultat i to av undersøkelsene, mens den tredje undersøkelsen viser at skolemedisin og homeopati gir like godt resultat *)1.

Hva gjør allergimedisin?

I dag har vi mennesker hovedsakelig forholdt oss til allergi som til de fleste andre lidelser. Legen løser problemet vårt med en medisin. Den spiser vi. Gjerne forebyggende, i sesongen, eller gjennom hele året. Allergimedisinen tøyler et løpsk immunforsvar. Indirekte er kampen mot allergenet blitt til en kamp mot vårt eget immunforsvar. Er dette en god strategi på sikt? Og er det en kamp vi egentlig ønsker å vinne?

Det vi kan slå fast er at strategien ikke har ført til færre allergikere. Da jeg vokste opp for 40 år siden hadde jeg en kompis som hadde ei tante i Tønsberg med høysnue. Hun var nærmest en sjelden kuriositet. I dag er hver femte nordmann allergiker.

Først og fremst tar allergimedisinen over ansvaret fra immunforsvaret. Legen tolker, ut fra symptomene, at du har en for sterk immunrespons på allergenet. Symptomene består som kjent ofte av økt sekresjon, kløe og irritasjon samt hevelse i slimhinner.

Medisinen som foreskrives, primært antihistaminer og kortison, virker dempende på denne overreaksjonen. Problem er dermed løst og de fleste av oss er tilfreds med resultatet.

Hva gjør homeopatisk medisin?

En homeopatisk medisin gis etter homeopatiske prinsipper. «Homeo» betyr lik, mens «pati» betyr lidelse. Homeopati betyr altså «lik lidelse». Det vil si, vi finner en homeopatisk medisin som kan skape allergiske reaksjoner på en frisk person. Vi behandler likt med likt.

Et praktisk eksempel; har du en allergi med sterke symptomer i øyne, som kløe, hevelser og tåreflod gir jeg en medisin som kan skape disse symptomene. Gir allergien mest utslett i hud, gir jeg en medisin som kan skape et lignende utslett osv.

Det betyr at en homeopatisk medisin forsterker den tilstanden som allerede er der (minner om at skolemedisinen søker en motsatt effekt). Noen vil si at vi gir mer av det som kroppen uttrykker eller problematiserer.

Dette betyr også at vi gir forskjellige medisiner til forskjellige typer for allergi, avhengig av hvordan din allergi uttrykker seg. Forskjellige mennesker trenger mao. forskjellige erfaringer for å takle samme problem, allergenet. For ca. 30-40 % av de pasientene som kommer til homeopat finner vi ikke en medisin som passer godt nok.

Derimot når vi da finner en medisin som passer, ser vi ofte at vi får en immunrespons av den homeopatiske medisinen. Vi ser at allergi symptomene da kan forsterkes noe for så å avta over en periode. Denne forsterkningen vil sært sjelden oppleves som en funksjonshemning (dvs. hindre deg i dine daglige gjøremål). Det viser seg da at ved nestene eksponering for allergenet har immunforsvaret en mildere eller normal respons på allergenet.

Behandling eller rehabilitering?

Så hva er da forskjellen på en homeopatisk behandling og en tradisjonell behandling? Først og fremst handler det om ansvar. En skolemedisin tar ansvaret for ubalansen, og passiviserer immunforsvaret. Dermed blir man også avhengig av denne medisinen for å løse problemet, resten av livet.

En rett valgt homeopatisk medisin vil aktivere immunforsvaret, for selv å tilpasse seg allergenet. Noe som kan minne litt om prinsippet for vaksinering. Hvordan kan jeg si at immunforsvaret selv får en erfaring eller tilpasser seg allergenet?

I Tyskland og Sveits er det foretatt en langtidsstudie av 3.700 pasienter som fikk homeopatisk behandling. Studiet viser at ca. 50 % av pasientene fortsatt var 50 % bedre 8 år etter behandlingen *)2.

Min påstand er også basert på egne erfaringer, som viser at responsen på allergenet avtar og normaliseres etter en vellykket homeopatisk behandling.

For de aller fleste er ikke allergien medfødt. Den oppstår som oftest senere i livet. For meg virker det som om homeopatisk behandling gir en form for rehabilitering av immunforsvaret. Der immunforsvaret på nytt tolker en dose bjørkepollen som en ganske ufarlig gjest.

Referanser:

*)1 Bellavite P, Ortolani R, Pontarollo F, Piasere V, Benato G, Conforti A. Immunology and homeopathy. 4. Clinical studies - part 2. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine: eCam, 3(4), 397-409, 2006.

*)2 Witt CM, Lüdtke R, Mengler N, Willich SN. How healthy are chronically ill patients after eight years of homeopathic treatment? Results from a long term observational study. BMC Public Health 2008, 8: 413. doi: 10.1186-/1471-2458-8-413.

Allergi og homeopati

* Ordet allergi kommer fra gresk; allos = forandret, og ergos = reaksjon. Allergi betyr således forandring i kroppens reaksjonsmåte på de i våre omgivelsers naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer.

* I en rekke europeiske land diskuteres det rundt den vitenskapelige bevisføringen av homeopatiens virkning og hvordan det bør forskes på homeopati.

* Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin (NAFKAM) ved UNN forsker på bivirkninger ved bruk av homeopati.

* Etter tradisjonell medisin og akupunktur er homeopati den 3. mest brukte metoden i verden i dag.

* 50 % av den franske befolkning brukte homeopati i 2010 mot 4,3 % i Norge (Levekårsundersøkelse 2008). I Frankrike er det kun leger som har lov til å utøve homeopati.