Gå til sidens hovedinnhold

Språklig mangfold

Artikkelen er over 12 år gammel

Det er enkelt å velge norsk i Norge fordi norsk er majoritetsspråket.

2008 var FNs internasjonale språkår, og inngangen til 2009 er det en fin anledning til å oppsummere de viktigste innsiktene fra markeringen.

Bakgrunnen for språkåret er det faktum at om lag halvparten av verdens rundt 7.000 språk står i fare for å dø ut, og det anslås at 96 prosent av verdens språk snakkes av bare 4 prosent av verdens befolkning. Disse tallene illustrerer en omfattende trussel mot verdens språklige mangfold, og målsettingen for språkåret har vært å gi de små språkene et positivt fokus for å bidra til deres vitalitet. I vår landsdel er kvensk og samiske språk eksempler på mindre språk som det er viktig å styrke.

Språk er viktig!

Budskapet i det internasjonale språkåret har vært at Språk er viktig! Det er lett å være enig i dette slagordet, men hva betyr det egentlig? En grunnleggende innsikt i denne sammenheng er at det eller de språkene en lærer fra barnsben av er uovertrufne redskap for kommunikasjon og en uomtvistelig del av menneskets identitet. Vår språkbruk forteller noe om hvem vi er, hvordan vi ønsker å bli oppfattet, og vi vurderer blant anna språkbruk for å danne oss et bilde av andre.

Det er svært få (om noen?) kvener eller samer som i dag er enspråklig i kvensk eller samisk; de kan gjerne norsk i tillegg. Revitaliseringa av kvensk og samiske språk i Norge har heller ikke denne formen for enspråklighet som mål. Derimot ønsker stadig flere å være flerspråklige med kvensk/samisk i tillegg til norsk.

Å bli og forbli flerspråklig er et språkvalg som på individnivå handler om å kontinuerlig velge minoritetsspråkene i tillegg til norsk. Det er enkelt å velge norsk i Norge fordi norsk er majoritetsspråket, mens kvensk og samisk i mindre grad er tilgjengelig i det daglige. For disse språkene må bruksarenaer skapes og gjenskapes. Den samme gjelder også andre språk som ikke er majoritetsspråk i Norge, sånn som russisk og spansk.

Å utvikle flerspråklighet har derfor mange utfordringer både for individene og for samfunnet som skal legge til rette for individenes språkvalg, og vi må stille krav til vårt moderne samfunn.

Om språklig mangfold og flerspråklighet er en målsetting, er den viktigste oppgaven å opprettholde de små språkenes status som gode og naturlige kommunikasjonsredskaper på flest mulig områder. Språklig mangfold bevares altså ved å fortsette å bruke språk, og ta språket i bruk i nye kontekster.

Samfunnets kanskje viktigste oppgave er av den grunn å erkjenne i teori og ikke minst i praksis at språklig mangfold og flerspråklighet er viktige faktorer for den samfunnsutviklinga vi ser for oss. Gode språkkunnskaper beriker individene og det gir oss et rikere samfunn.

Status

Den største trusselen mot språklig mangfold er at et språk fortrenger et anna i stadig flere deler av samfunnslivet. Når språk går tapt, mister mennesker det som har vært deres beste kommunikasjonsredskap. Folk i Nord-Norge har svært komplekse erfaringer med å skifte språk. For noen er det greit. Andre opplever skiftet som et tap.

I 2008 kom språkmeldinga Mål og Mening, som er ment å være et redskap for å skape en helhetlig språkpolitikk for Norge, blant anna for å styrke norsk som bruksspråk på alle samfunnsområder. Det er interessant at meldinga ikke bare gjelder styrking av norsk, men også samisk, de nasjonale minoritetsspråkene (kvensk, norsk romani, romanes), tegnspråk og fremmedspråk i Norge. Det er med andre ord politisk vilje til å styrke det språklige mangfoldet og til å støtte individenes flerspråklighet.

I praksis blir det daglig lagt ned viktige byggesteiner, og infrastrukturen knytta til kvensk og de samiske språkene blir gradvis styrket. Det er likevel en lang vei å gå før vi kan klappe hverandre på skuldra og takke for utført oppdrag med å styrke det nordnorske språklige mangfoldet. Særlig utdannings- og forskningssektoren må utfordres i denne sammenheng; politikere og ledere som prioriterer språkmangfold og flerspråklighet i disse realfagstider, er etter mine standarder gode humanister.

Gruppa The BlackSheeps står for det tøffeste enkeltbidraget i 2008 til støtte for språklig mangfold. Vi kan takke disse ungdommene for at Norden går rundt og nynner på en beintøff rockelåt med norsk og samisk tekst.