Reiselivet i nord får fornyet kraft gjennom den nye Nordområdemeldingen. Det er meget positivt at det fortsatt satses sterkt på landsdelens felles markedsføringsselskap NordNorsk Reiseliv AS.

Reiselivet er en viktig næring i Nord-Norge og vekstpotensialet er stort. Nordområdesatsingen er etter vår mening en vitamininnsprøyting for næringsutviklingen i nord.

Reiselivet kan vokse både i kraft av mulighetene innenfor opplevelsesnæringen, men også som «del-leverandør» til andre næringer. Samlet omsetning i nord var i fjor 17,5 milliarder kroner og reiselivet sysselsatte 18 360 personer.

Nordområdemeldingen slår fast at reiseliv er et «prioritert område for regjeringens nordområdesatsing». Det er imidlertid først og fremst aktørene i landsdelen som må sikre at næringen utvikler seg slik at opplevelse og kvalitet kjennetegner produktene næringen tilbyr, understrekes det i meldingen.

Verdifulle opplevelser i nord

Nettopp opplevelse og kvalitet satses det nå sterkt på, gjennom tidenes største forskningsprogram for reiselivsnæringen i nord. Programmet «Opplevelser i nord» inkluderer 15 delprosjekter og hele 85 nordnorske reiselivsbedrifter, med tema som markedsføring, verdiskaping, organisering og ledelse i service og opplevelsesorientert reiseliv i Nordområdene. Blant annet skal de finne svar på hva som gjør nordnorske opplevelser verdifulle for gjestene og dermed også bedriftene.

Programmet skal etablere et solid system for å formidle denne kunnskapen, og dermed bidra til å utvikle og styrke opplevelsesbasert reiseliv. Et slikt fokus vil gi økt kunnskap om næringen og skape positive ringvirkninger.

Hele programmet er et storstilt samarbeidsprosjekt mellom en rekke nordnorske FoU-institusjoner, på tvers av fylkesgrensene. Programmet går fram til 2014, og vi i reiselivet har store forventninger.

Nord i Sør

Det er utrolig viktig at vi får mer kunnskap om hvordan vårt nordnorske reiseliv stadig kan bli bedre. Det er samtidig viktig at vi møtes, utveksler erfaringer og inspirer hverandre. Det skjer bl.a. på det årlige møtestedet «Nord i Sør» i Oslo, der nordnorske reiselivsaktører og politikere møtes til faglig og sosialt påfyll. (se www.nhoreiseliv.no/nordisor)

Tema i år er «Tenke det - ville det - gjøre det!» Hvordan kan reiselivet i Nord-Norge få vekst ved å tenke STORE tanker? Nord i Sør går av stabelen 12. januar, og er et samarbeid mellom NHO Reiseliv Nord-Norge, SpareBank1 Nord-Norge, Landsdelsutvalget og Hurtigruten. Merk av datoen i kalenderen!

NordNorsk Reiseliv AS

I vår næringspolitiske handlingsplan, slår NHO Reiseliv Nord-Norge fast at økt markedsføring må til for å gjøre Norge mer kjent i utlandet. Også Nordområdemeldingen understreker at dette er viktig, og at satsingen på NordNorsk Reiseliv AS skal fortsette.

Det felles reiselivsselskapet skal markedsføre Nord-Norge i utlandet, jobbe for at Nord-Norge blir mer attraktiv som reisemål, og for at reiselivsnæringen i nord kan skape større verdier. Arbeidet er godt i gang og er et positivt eksempel på samarbeid mellom næringsliv og det offentlige på tvers av fylkesgrensene i nord.

Gyldne tider

Vi legger snart bak oss et godt år for det nordnorske reiselivet. I SpareBank1 Nord-Norge sitt Konjunkturbarometer ble det nylig slått fast at campingplasser og hoteller har hatt sitt beste år siden 2007, og at både utenlandstrafikk og ferie- og fritid har hatt en fin økning. Helt i toppen av trafikkutviklingen i Norge.

Sommerens VM i hurtigrute-TV ga landsdelen og dens fremste reiselivsprodukt en enorm reklame, og bookingen økte med 60 % i de 6 første ukene etter TV-serien.

Ikke lene seg tilbake

Dette er flott, men det er ingen grunn til å synke ned i sofaen. Nord-Norge må for eksempel bli enda mer tilgjengelig for de som vil komme hit.

I samarbeid med de nordnorske fylkeskommunene arbeider NHO Reiseliv Nord-Norge og sentrale aktører i landsdelens reiselivsnæring (Nordnorsk Reiseliv, hotellkjedene, Hurtigruten, Landsdelsutvalget, Innovasjon Norge og Avinor) med å få et eget charterfond for reiselivsnæringen i nord. Dette er nybrottsarbeid hvor målet er å gjøre Nord-Norge lettere tilgjengelig med flere direkte flyruter.

Også på landjorda må vi ha transport og kommunikasjon som står i stil med våre fantastiske nordnorske naturopplevelser. Stikkordene her er opprusting av veinettet, rassikring og koordinering/forutsigbare fergeruter langs hele kysten.

Pågangsmot og arbeidsglede

Jeg tør påstå at det ikke finnes en næring her nord med større optimisme og pågangsmot enn reiselivet. Uavhengig av kriser og svingende konjunkturer, bretter vi opp ermene, utdanner oss og investerer i en fantastisk næring fylt av opplevelser og arbeidsglede.

Muligens er lønningene høyere og arbeidsdagen enklere i mange andre yrker. Men når vår næring jobber med å forbedre oss som reisemål, skapes også mer bolyst og en attraktiv landsdel både å bo i og å flytte til. Det er bra!

Vi trenger flere som slår rot her nord for å skape vekst, trivsel og trygge arbeidsplasser. Derfor er det gledelig å se at Regjeringen er enig med oss i at reiselivet er en viktig verdiskaper i nord. Vi ser fram til et fortsatt samarbeid om dette.