Debatten om proteintilskudd og trening har vært stor etter at nordlys.no satte saken på dagsorden. Vi bringer nå en kronikk fra foballklubben TILs medisinske støtteapparat. TIL har tidligere hatt en sponsoravtale med en produsent av kosttilskudd, men har valgt og ikke fortsette samarbeidet. (Kronikken vil også bli å finne i papiravisen)

Kronikken er forfattet av

Jorid Degerstrøm, Lege i Olympiatoppen Nord-Norge og Cand.scient i medisinsk biokjemi

Andre Sørensen, fysioterapeut i Tromsø IL og Norges Toppidrettsgymnas siden 2008.

Paul W. Hansen, medisinsk ansvarlig lege I TIL.

Trenere, lærere, medisinsk støttepersonell og andre som jobber med barn og ungdom, har alle et særdeles stort ansvar for å fronte gode holdninger, og ikke minst formidle riktig kunnskap. Å reklamere for og anbefale kosttilskudd, til i utgangspunktet friske ungdommer, er uaktsomt. Det er skremmende å se hvilke krefter som råder og hvor stor påvirkningskraft personer innen kostholdsbransjen faktisk har. Bruken av proteinpulver er, som treningsekspert Yngvar Andersen sier, et bransjeskapt behov.

Foreldre blir presset

Vi har møtt fortvilte foreldre som føler seg presset til å gi etter for innkjøp av ulike kosttilskudd, fordi deres håpefulle har fått et inntrykk av at det er dette som må til. Selv om proteintilskudd i utgangspunktet ikke frontes som et slankeprodukt, vet vi at det blir brukt til blant annet vektreduksjon.

Vi vet sikkert på bakgrunn av mangeårig forskning at de fleste får i seg nok proteiner ved å spise normal kost. For stort inntak av blant annet proteiner, kan føre til fysiologiske forstyrrelser i kroppen, særlig om kostholdet ellers er mangelfullt.

Tilfører en helt ukritisk vitaminer og mineraler, kan dette ha en uheldig effekt på kroppen.

Kommersielle aktører villeder

Friske ungdommer trenger veiledning til et velbalansert kosthold for å få i seg vitaminer, mineraler, protein, fett og sukker. De trenger ikke at kommersielle aktører forteller at det er nødvendig å tilføre proteintilskudd for å ha en velfungerende kropp. De som uttaler seg sterkest om pulver, er ofte også selgere/distributører av samme produkt. Det ser vi gode eksempler på når man går gjennom lokale medier siste uken.

Selgerne er ikke fagfolk

Det er ikke fagfolk, men selgere at et enkelt produkt, noe som er viktig å få frem. Denne industrien er utelukkende kommersiell, og kan sammenliknes med den kommersielle kosmetikkindustrien, der produkter ilegges egenskaper det ikke finnes hold eller dokumentasjon for.

Når en selger peker på at en som trener får raskere resultater av å ta proteintilskudd rett etter trening, da må man spørre seg; raskere enn hva? Hvilken studie dokumenterer bedre restitusjon, eller bedre resultater av å ta en proteinshake fremfor et par desiliter sjokolademelk? I sjokolademelk har man både høyverdige proteiner, raske karbohydrater og noe fett. Om du sammenlikner det å ta en proteinshake fremfor og ikke ta noe, da vil det gi økt fremgang. Men er det pga. proteinshaken i seg selv, eller er det fordi du får i deg NOE? Proteinshaken inneholder ikke noe spesielt. Det er ikke noe annet enn proteiner, akkurat det samme som du finner i melk, egg, ost, yoghurt mm. Proteinshake og andre kosttilskudd har INGEN dokumentert prestasjonsfremmende effekt ut over vanlig mat, dersom du ikke har en mangeltilstand.

Fyll opp med energirik mat

Andre selgere argumenterer med at et velbalansert, "blodsukkernøytralt" produkt er det beste. Og det er ingen tvil om at man trenger, i ulike doser, alle næringsstoffer. Men det finnes ikke hold for å påstå at man må ha alle måltidene 100 % velbalansert, samt få i seg alle næringsstoffer samtidig - i hvert måltid? Det viktigste etter hard trening er å komme i gang tidlig med å fylle på med energirik mat.

Hva angår mikronæringsstoffer(vitaminer, mineraler mm.) er det dokumentert at variert mat, og nok mat, er tilstrekkelig for å dekke behovet(Helle, 2007) Tar man kosttilskudd i tillegg, får man bare enda mer enn øvre behovsgrense(ibid). Blir man bedre, eller oppnår raskere resultater, dersom man inntar mer enn øvre behovsgrense? Ingenting tyder på det, da kroppen bare tar opp og nyttiggjør seg av det den trenger.

Milliardindustri påvirker

Folk må se at milliardindustrien som salg av måltidserstattere og kosttilskudd til friske mennesker uten mangeltilstander har ført til, baserer seg på falske behov. Det er bransjen som har skapt dette behovet, og utnytter et sosialt fenomen, og troen på et perfekt ytre. Mennesker prøver alt for å se flott ut, og er du bare aggressiv nok, og overbevisende nok, da selger det.

TIL er rollemodeller

Tromsø idrettslag er kanskje den sterkeste merkevaren i vår landsdel. Vi har de siste 4 årene helt bevisst bygd opp et tverrfaglig medisinsk støtteapparat, og vi søker stadig ny kunnskap sammen med andre kunnskapsmiljøer, bla. miljøer på Universitetet i Tromsø.

Vi er lokomotivet innen idretten Nord-Norge, selv om vi tapte cup-finalen i år.

Vår posisjon gjør at våre utøvere er sterke rollemodeller for barn og idrettsungdom. Det er vårt ansvar som idrettsledere å bevisstgjøre våre utøvere dette ansvaret. Dette er bakgrunnen for at vi har gjort et bevisst valg i forhold til hva vi anbefaler våre spillere å innta av mat, og vi anbefaler tradisjonell norsk mat. Spiser man variert norsk kost, har selv ikke toppidrettsutøvere behov for verken proteintilskudd eller kosttilskudd.

Usunne holdninger til mat

Hvilken kultur eller kanskje matkultur ønsker vi å skape for våre barn? Vi reagerer negativt når vi leser at småbarnsforeldre har det så travelt i hverdagen at de ikke har tid til å lage skikkelig mat til sine barn før de skal på trening, eller erstatter frokosten med en “shake”. Dette skaper ikke sunne holdninger til verken mat eller idrett, men det kan meget vel skape spiseforstyrrelser, og her er unge jenter spesielt i faresonen. Spiseforstyrrelser er 2-3 ganger vanligere hos jenter som driver toppidrett viser en nylig publisert doktorgrad.

Treningssentertrenere er selgere

Vi i Tromsø idrettslags medisinske apparat baserer våre anbefalinger på dokumentert kunnskap, og våre utøvere ligger helt på topp i Norge og Norden når det gjelder skadeforebygging. Et godt og variert kosthold er medvirkende til å holde våre utøvere friske gjennom en lang sesong. Vi tar derfor sterk avstand fra de råd som flere fitnessutøvere, treningssenterledere og personlige trenere i Tromsø tydeligvis er overbevist om virker hva gjelder proteintilskudd eller kosttilskudd. Enkelte treningssentre har også trenere som selv er distributører av disse produktene, og dette er som den berømte bukken og havresekken. Her bør treningssentrene rydde opp i egne rekker.

Ingen dokumentert effekt

I dag ser vi et økende fokus på kroppsmodellering hos unge jenter og kvinner, og voksne kvinnelige rollemodeller kaster seg ukritisk på denne bølgen. Vi håper at voksne og trygge kvinner nå står frem og advarer mot denne kroppsfikseringen og bruk av nevnte produkter -som ikke har noen dokumentert effekt.