Med jobben på flyttelasset

ARBEIDSPLASS: Kontorhotell i Dyrøy og nettstedet www.stedsuavhengig.no danner modell for mange kommuners satsing på stedsuavhengig arbeid og utgjør sammen med de ansatte Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid.  Foto: Hans Erik Børve

ARBEIDSPLASS: Kontorhotell i Dyrøy og nettstedet www.stedsuavhengig.no danner modell for mange kommuners satsing på stedsuavhengig arbeid og utgjør sammen med de ansatte Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid. Foto: Hans Erik Børve

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

JOBBSTED: Er stedsuavhengig arbeid en mulig strategi for tilflytting og utvikling av et mer variert arbeidsmarked i små samfunn i nord?

DEL

Flere ønsker seg ut av byens trengsel, viser undersøkelser. Vi er mobile som aldri før og gode løsninger for digital kommunikasjon lar oss ha kontakt med verden fra der vi er – helt stedsuavhengig.

Mulighetene er større enn noen gang for å realisere drømmen om å kunne bo der man vil, og ta jobben med på flyttelasset. Det skaper nye muligheter for lokalsamfunn i en landsdel som har vært preget av sentralisering i mange tiår.

Stedsuavhengig

Trenden bare fortsetter, og utfordringene følger etter. Rask vekst og et til tider overopphetet boligmarked på den ene siden. Fraflytting, befolkningsnedgang og eldrebølge på den andre siden. Samtidig øker forskjellene mellom by og bygd med tanke på utdanning og kompetansenivå.

Kan små kommuner med et utfordrende arbeidsmarked bruke den stedsuavhengige tankegangen som strategi for økt tilflytting og mer variert arbeidsliv? Ja, mener vi! Da må arbeidsgivere i urbane strøk være villige til å prøve ut nye arbeidsformer. Bare slik kan de beholde viktig kompetanse selv om arbeidstakere vil eller må flytte. Bedrifter som viser en stor grad av tillit og fleksibilitet, erfarer sterk lojalitet fra sine ansatte.

Ny utviklingsstrategi i nord

Ny teknologi, bredbånd og nye måter å organisere arbeidslivet på, gjør det mulig å løse en rekke arbeidsoppgaver stedsuavhengig.

Stedsuavhengig arbeid er et relativt nytt, men presist begrep om arbeid som utføres på geografisk avstand fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Eksempler kan være å arbeide hjemme én eller flere dager i uka, å arbeide fra et mobilt kontor eller et kontorfellesskap.

I nyere offentlige dokumenter (NOU 2011: 3) knyttes stedsuavhengig-begrepet til kompetansearbeidsplasser som drivkraft for vekst i hele landet. Også i RDA (næringsrettede midler til regional utvikling) sitt handlingsprogram for 2012-2013 er kompetansearbeidsplasser et viktig tema. En hovedstrategi for «økt kompetanse om nordområdene, EU, Barentsregionen og Arktis» er nettopp å utvikle stedsuavhengige arbeidsplasser.

Hva er avgjørende?

Tre faktorer er avgjørende for å lykkes med en slik strategi; den digitale infrastrukturen med høyhastighets bredbånd må være på plass, arbeidstakeren bør være en del av et kontorfellesskap, og det må finnes gode reisemuligheter til og fra stedet som er vertskap for de stedsuavhengige.

Både arbeidstakere, arbeidsgivere og kommuner vektlegger disse tre suksessfaktorene i en forstudie til prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser», som ble utført av Dyrøyseminarsenteret KF i 2009/2010. Friheten til å velge bosted uavhengig av arbeidsgivers kontoradresse, er viktig for arbeidstakere.

Arbeidsgivere, på sin side, opplevde at ansatte var lojale når de ble vist tillit. Effektiviteten og muligheten for å beholde kompetanse i bedriften øker når de ansatte får jobbe stedsuavhengig ved behov. Flere undersøkelser har gjort lignende funn.

Bolig- og næringspolitikk viktig

Norge risikerer et teknologisk klasseskille, advarer Digit-utvalget i en ny rapport som nylig ble presentert for fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap).

Store områder i Norge er ikke skikkelig i gang med bredbåndsutbygging. Mange kommuner mangler en definert strategi og fasiliteter for å ta imot stedsuavhengige ansatte eller studenter i kortere eller lengre perioder. Flere lokalsamfunn, også i nord, ser imidlertid nå muligheten til å høste gevinster av tidlig bredbåndsutbygging.

Bø i Nordland, Salangen og Dyrøy i Troms er eksempler på dette, og flere er i en utredningsfase med mål om å etablere kontorhotell. Slik imøtekommer de behovet for fleksible, moderne kontorløsninger som gjør at flere kan tilbringe mer tid der de ønsker, og bruke sin kompetanse i lokalsamfunnet.

En slik strategi forutsetter at medflyttere har mulighet til å få seg en jobb lokalt, at det er gode tilbud innen oppvekst og at nyetablerere har en plass å bo. Tilgangen på ledige boliger til leie eller salg er paradoksalt nok ofte en stor utfordring, også på steder der innbyggertallet krymper. En aktiv bolig-, oppvekst- og næringspolitikk er derfor grunnlaget for å lykkes med tilrettelegging av stedsuavhengig arbeid som en metode for lokalsamfunnsutvikling.

I sentrum

Den stedsuavhengige tankegangen er viktig også for større kompetansemiljøer. Utfordringer ved å rekruttere og beholde høykompetent arbeidskraft er til stede der også. Det kan vel likevel være slik at distriktene har størst potensial til å høste gevinster, ved at mulighet for moderne arbeids- og læringsformer gjør disse mer attraktive for bosetting.

Ved å ta i bruk stedsuavhengig arbeid kan arbeidsgivere og arbeidstakere i Nord-Norge utnytte ressurser på en ny måte. Kompetansen rekrutteres fra der den er, og arbeidssted er underordnet arbeidets innhold. Ved å begrave forståelsen om at geografien hindrer oss og er noe som holder oss tilbake i et nasjonalt eller globalt arbeidsmarked, er det faktisk slik at den digitale motorveien plasserer små lokalsamfunn i sentrum.

Artikkeltags