Gå til sidens hovedinnhold

Innvandreres svømmedyktighet

Artikkelen er over 11 år gammel

Den tragiske drukningsulykken i forrige måned, hvor to brødre på 9 og 12 år druknet, har åpnet for en debatt om svømmetilbudet her i landet er tilfredstillende eller ei.

Ulykken skjedde fremfor øynene på en liten forsamling som var hjelpeløse vitner, ingen av dem var svømmedyktige. En undersøkelse fra i fjor viste at 50 prosent av 10-åringer i Oslo ikke kunne kunne svømme, og blant 10-åringer med innvandrerbakgrunn var hele 70 prosent svømmeudyktig.

Søker fritak

Mange barn fra muslimske familier søker fritak fra skolens svømmeundervisningen, på bakgrunn av at foreldre ikke ønsker at barna deres skal bade i blandede klasser.

En stor andel av disse foreldrene er selv svømmeudyktige, på grunn av manglende svømmeopplæring fra sine opprinnelsesland. Dermed blir en voksende del av den muslimske minoritetsgruppen i Norge mer og mer svømmeudyktig, og dette er en veldig uheldig utvikling.

Selv om svømmeopplæringen generelt i Norge langt fra er tilfredstillende, så faller den muslimske minoritetsbefolkningen spesielt uheldig ut.

Hvorfor vegring?

Hva er det som gjør at muslimer vegrer seg til å benytte det generelle svømmetilbudet fra skoler eller offentlige svømmhaller?

Nå kan jo muslimske kvinner med letthet anskaffe seg den moteriktige Burqinien, som er et heldekkende svømmeantrekk. Det bidrar til at flere muslimske kvinner vil ønske å benytte seg av svømmehaller, men forutsetningen er at det tilrettelegges med et segregert tilbud.

Dette gjelder også for menn. Viktigheten av segregering i slike sammenhenger har stor betydning for muslimer, og mange foreldre vil ha oppfatning av at kjønnsblandet svømmeundervisning er upassende fra begynnelsen av tenårene.

Regler for tildekking

Islam har grunnregler for tildekning overfor medlemmer av motsatt kjønn, som innebærer at en del foreldre vil finne det problematisk med kjønnsblandet svømmeundervisning.

I slike situasjoner vil det være mest hensiktsmessig med en dialog mellom skole og foreldre, for å finne frem til praktiske løsninger som ivaretar både de religiøse hensyn, samt behovet for at alle elever lærer seg å svømme, sier leder for Islamsk Råd Norge, Shoaib Mohammad Sultan.

Sterke anmodninger

Islamske lærde har fra begynnelsen kommet med sterke anmodninger om at muslimske foreldre må lære sine barn å svømme.

Derfor er det ikke uvilje blant muslimer som er det store problemet, men tilrettelegging for at disse kan få svømmeopplæring uten at deres religiøse prinsipper blir ignorert og bagatellisert av storsamfunnet.Er det mulig å tilrettelegge for de som av religiøse årsaker nekter å benytte seg av kjønnsblandet svømmeundervisning?

«Fargerik svømming»

Selvsagt er det mulig, og her fremstår Tromsø som en foregangsby med det unike svømmetilbudet kalt «Fargerik svømming».

Tromsø kommune har i samarbeid med Slettaelva svømmeklubb opprettet et svømmetilbud for innvandrere og minoritetsgrupper hver uke på Stakkevollan Svømmehall. Dette tilbud har allerede eksistert i et par år. «Fargerik svømming» er et segregert svømmetilbud til både menn, kvinner og barn, samt et unisex og lavterskeltilbud, for de som ønsker det.Alnor Senter har deltatt i samarbeidet for å utvikle et svømmetilbud som når ut til en bredest mulig gruppe av muslimer.

Det er et suksesskonsept som mange kommuner i Norge burde ta en nærmere titt på. Tromsøs innbyggere kan være stolte over at byen deres fremstår som et symbol på toleranse og inkludering i denne sammenhengen, hvor en større del av innvandrerbarn over 10-års alderen kan svømme. Det er et fjernt bilde fra de dystre svømmestatistikkene i Oslo.

Behov for storsatsing

Nå er det behov for en storsatsing fra regjeringen for at svømmeundervisningen her i landet forbedres på alle nivå, og at nisjetilbud gis til de som har behov for det.

Tromsøs innbyggere kan være stolte over at byen deres fremstår som et symbol på toleranse og inkludering i denne sammenhengen...