Det var helg på hytta i Lyngen. Jeg slo på radioen og vakker sang brøt stillheten. Programlederen oppsummerer med ordene:Det var Kine Hellebust som sang salmen «Ein Båt i stormen duva» av Elias Blix. Plata kan definitivt anbefales.

Imponert over sangerens og dikterens bruk av nordnorske ord og uttrykk lar jeg tankene fly. Hvem var denne Elias Blix? Bokhylla ble saumfart etter opplysninger og en biografi av Anders Aschim funnet.

Elias Blix

Ved flere anledninger har jeg betraktet det mektige Sandhornet som reiser seg mektig, nesten tusen meter rett opp av havet. Det har gitt navnet til Sandhornøya. Her på leiebruket Volden i Gildeskål kommune kom Elias Blix til verden den 24. februar 1836.

Han var fiskebondesønn og ble født og heimedøpt mens mannfolka var på lofotfiske. Vugga etter broren sto klar. Han var født året før og fikk bare ei leveuke. Tre og et halvt år gammel ble Elias farløs da faren falt utfor et berg og slo seg i hjel. Den sju år yngre fetteren tok ansvar og flyttet inn som stefar og «skaffet» Elias tre halvsøsken.

For å bli mann måtte han gjennom konfirmasjon og lofotfiske. I konfirmasjonen fikk han beskrivelsen «storlæsar», men på lofotfiske gikk det heller dårlig. Det ble to år som «kokkglunt» og ett år som «full kar».

Seminarist i Tromsø

Elias var beskjeden, liten og spinkel og det ene året fikk han tyfoidfeber. Tyfoidfeber var et ikke uvanlig problem i fiskeværene i Lofoten på grunn av dårlig drikkevann. Sykdommen rammet mage og tarm hardt og det var ikke sjeldent at man bukket under.

Han fikk slengt til seg ordene: «Kan du ikkje bære en stamp med rogn kan du gjerne reise på Samaritanen». Sistnevnte var lærerseminaret i Tromsø.

Slik ble han 6 år i Tromsø. Først som seminarist hvor han avsluttet som beste elev (også med toppkarakter i samisk) og mottok premie fra svenskekongen. Mens han var i Tromsø døde moren. 21 år gammel var Elias foreldreløs. Etter seminaret hadde han ulike lærerposter i Tromsø. Fra Tromsø reiste han til storbyen Kristiania (55.000 innbyggere!) for å ta artium og studere teologi.

Akademisk karriere

Her fikk han igjen tyfoidfeber og en forsinket start på studiet. Han jobbet som lærer og tjente til livets opphold samtidig som han studerte teologi på fritiden. Manglende anerkjennelse som forkynner i hjemkommunen gjorde at han deretter valgte en akademisk karriere.

Han fikk stipend fra Universitetet og reiste til Leipzig og studerte semittisk språk og ble professor i hebraisk ved universitetet i Kristiania. I 1884 ble han kirkeminister i Johan Sverdrups Venstre ministerium.

Til sammen skrev han 130 salmer og oversatte 76. Av de mest kjente er «Gud signe vårt dyre fedreland» og sangen «Å eg veit meg eit land».

Hele sitt voksne liv slet han med mageplager og levde på diett. Kostholdet var franskbrød og alltid fisk til middag. Den 16. desember 1901 ble han alvorlig syk. Julaften begynte han å gli bort og han sovnet stille inn den 17. januar 1902, nær 66 år gammel. En svulst i hjernen hadde stanset en av vår landsdels mest markante personer. Mannen som i vårsalmen (No livnar det i lundar) ønsket «ein betre vår ein gong» var «foren heim i fred».

«Ein betre vår ein gong»

I Elias Blix sin tid var spedbarnsdødeligheten høy. Rundt 1900 døde nesten en av 10 før de var ett år. I dag er tallet 3 av 1000. Hjemmefødsler under enkle kår var vanlig. I dag skjer fødsler i fødeinstitusjoner og risikofødsler er sentralisert til stedene med best kompetanse.

Mange omkom i ulykker på hav og på land. Den gjennomsnittlige levealderen i Norge var på slutten av 1800-tallet under 50 år. I dag er den 81 år. Infeksjonssykdommer tok mange liv i mangel av antibiotika. Tyfoidfeber, som skyldes bakterien «Salmonella typhi», er i dag sjeldent (omkring 20 tilfeller årlig) og behandles med antibiotika og forebygges med vaksine. Mageplager var vanlig og utredningene begrenset på Blix sin tid. Skopier med vevsprøvetaking og skreddersydde behandlinger med medikamenter lå enda langt frem i tid.

Dagens behandling av infeksjonssykdommer og oppfølging gir grunn til å tro at Elisa Blix i dag ville vært uten sitt magebesvær og hatt et bedre sosialt liv. Selv hjernesvulst kan i dag opereres, stråles og/eller behandles med cellegifter. For alt jeg vet kan Blix ha hatt en godartet svulst. Visst har vi fått «ein betre vår» mens andre deler av verden fortsatt har «Blix sine levekår».

Kan bli enda bedre

Men enda kan vi bli bedre. Ventetid for helsetjenester er fortsatt et problem og våre svarbrev neppe så ydmyk som Blix sin korrespondanse:

«Høyst ærede venn. Det gikk dessverre denne gang som ellers alltid, at du fikk bruk for din tålmodighet innen du fikk svar fra meg, men jeg håper at du nu for lengst har fått en sådan øvelse deri, at du ei lengre tager deg nær av min forsømmelighet».

Nå skal jeg ikke foreslå ydmykere brev fra våre helseforetak, men vårt mål i 2011 er kortere ventetid og ingen fristbrudd.