Norges Offisersforbund (NOF) er kritisk til at øvelsen Joint Viking ble avlyst og mener Forsvarets operative evne svekkes av dårlig gjennomføringsevne.

Øvelsen skulle etter planen starte 8. februar. Styrker fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland skulle delta, men på grunn av smitteutbruddet i Nordre Follo ble øvelsen avlyst i forrige uke.

NFO-leder Torbjørn Bongo er kritiske til at regjeringen ikke klarte å legge til rette for at øvelsen kunne bli gjennomført.

– Det framstår som om det er tatt litt for lett på smitteverntiltakene i forbindelse med øvelsen, sier han til Klassekampen.

LES OGSÅ: Slakter Forsvarsministeren: – Utsetter befolkningen i Nord-Norge for fare – med viten og vilje

LES OGSÅ: Planlegger ny storøvelse: 45.000 soldater til Ofoten og Indre Troms

Forsvaret trosset flere ganger helsemyndighetenes advarsler og fortsatte med planen om å gjennomføre vinterøvelsen med over 3.000 utenlandske soldater, skriver Filter Nyheter. Opposisjonen har krevd svar fra regjeringen.

Bongo viser til at norske soldater som skal til utlandet blir pålagt skjerming, en forebyggende karantene før utreise, for å unngå å spre smitte.

– Jeg konstaterer at kravene til våre egne soldater er atskillig tøffere enn kravene man la seg på for øvelsen, sier Bongo, som påpeker at treningsnivået blir dårligere når en så stor øvelse ikke gjennomføres og at det svekker den operative evnen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) påpeker at den operative evnen hadde vært «enda dårligere om vi ikke hadde tatt imot allierte styrker i det hele tatt», i et skriftlig svar til avisen.

«Det er bedre at våre allierte får noe vintertrening når de er her, enn at de ikke hadde kommet i det hele tatt», svarer forsvarsministeren og vil ikke være med på at det medførte økt risiko for sivilsamfunnet: «Vi har ikke registrert smitte fra allierte til norske styrker eller fra allierte til sivilsamfunnet», skriver han.