Kritisk for havarert reketråler: – Klare indikasjoner på at den tar inn mer vann

Kystvakta frykter at de må gi opp forsøket på å dra reketråleren av grunnen.