Navn:  Kristin Røymo
Alder: 44
Sivil status: Gift med Maria. En sønn på 22 år.
Stilling: Ordfører i Tromsø for Arbeiderpartiet. Mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø. Tidligere barnehage- assistent, lærer i Læring gjennom arbeid, 
seksjonsleder i NAV, leder for Færingen Terapeutiske Samfunn og politisk rådgiver i Utenriks- departementet

– Folk vil stå i endeløse køer i framtida hvis vi ikke tar grep

Ordføreren i Tromsø om bompenger, eiendomsskatt og tendensen til kronisk overforbruk innenfor helse og omsorg.
Av
Publisert