Det kriserammede flyselskapet Flyr sier ja til det alternative forslaget til finansiering som ble lagt fram tirsdag.

Det bekrefter selskapet i en børsmelding onsdag morgen.

– Styret i selskapet her evaluert forslaget til en alternativ finansieringsstruktur fra en kombinasjon av eksisterende og nye profesjonelle investorer, og mener at dette forslaget er i selskapets og dets aksjeeieres beste interesse, heter det i meldingen.

Forslaget skal skaffe til veie opptil 700 millioner kroner gjennom utstedelsen av 70.000.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på ett øre per stykk.

Dette skal skje gjennom fire transaksjoner, som ligger opptil opplegget storinvestor Jan Petter Sissener foreslo tirsdag, skriver Dagens Næringsliv.

Først hentes 250 millioner kroner hos utvalgte investorer gjennom en rettet emisjon. Detter åpnes det for at 100 millioner hentes hos dagens aksjonærer – i en form for reparasjonsemisjon. For investorene som deltar i den første delen, åpnes det for at de får en tegningsrettighet (kjøpsopsjon) som totalt vil utgjøre nye 250 millioner kroner.

Den tredje runden skal etterfølges av enda en reparasjonstransaksjon for de av aksjonærene som ikke får være med i runde 1 og 3. Også det beløpet er på 100 millioner kroner.

Tegningsperioden for emisjonen starter i dag klokken 09.00 og skal avsluttes i morgen etter børsslutt klokken 16.30.