Kripos-etterforskerne har vært i Vesterålen siden i vår, etter anmodning fra det lokale politiet.

– Denne uken har vi vært tre fra Kripos her. På det meste har vi vært seks, og etter hvert det vil nok også kunne komme flere enn de som er her nå, sier politioverbetjent Frode Thomas Lier i Kripos til Vesterålen Online.

Ifølge Lier blir Kripos i området til de har konkludert med at de ikke kommer videre i etterforskningen, eller til de finner en mulig løsning.

Selvdrap eller drap

Dødsfallet som etterforskes, skjedde i 2016. På det tidspunktet var det vanskelig å konkludere med hva som hadde skjedd, om det var snakk om et selvmord eller om det var begått en kriminell handling.

Politiet i Vesterålen etterforsket saken, men kunne ikke konkludere. Statsadvokaten slo fast at saken måtte etterforskes videre. Etterforskningen ble gjenopptatt, og tidligere i år ba Nordland politidistrikt Kripos om bistand.

Mange uavklarte spørsmål

– Dette er en sak som kan være både selvdrap og drap. Vi har vært tydelige på at vi vil finne ut av hva som skjedde den aktuelle dagen. Vi vil gi de pårørende svar på hva som har skjedd, og avklare om det har skjedd noe kriminelt, sier Lier.

Han sier det er for mange uavklarte spørsmål i saken foreløpig.

– Vi har fått klarhet i noe de siste månedene, og så gjenstår det en del, sier Lier.