Valgfritt påsketilbud for Nordlys+ – 1 kr første måned eller 99 kr for 8 uker. Bestill her!

En mann fra Troms er siktet for ulovlig besittelse av overgrepsbilder mot barn i det som kan være en av norgeshistoriens mest omfattende overgrepssaker. Politiet har gjennomgått over fem millioner bilder, hvorav 3,3 millioner anses å vise straffbare forhold.

Ifølge Salangen lensmannskontor kan saken være norgeshistoriens største. Kripos opplyser til Nordlys at alt av materiale som er beslaglagt må gjennomgås. Det etterforskes nå om den siktede mannen selv har begått overgrep.

- Ofte er det millioner av bilder i et beslag. Alt er ikke nødvendigvis ulovlig, men alt må allikevel gjennomgås. Målet med gjennomgangen er både å identifisere straffbart materiale, men viktigst er det å avklare om personen har begått egne fysiske overgrep, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Kripos Axel Wilhelm Due.

- Sekundært søker alltid politiet å identifisere barna som er avbildet, det være seg om man mistenker at de er norske eller fra andre land. I dette arbeidet er alle barn like viktige å identifisere, alle pågående overgrep like viktige å stanse, alle overgripere like viktige å finne og pågripe, sier han videre.

LES OGSÅ: Lensmannskontor i Troms kan ha rullet opp en av norgeshistoriens største overgrepssaker (krever innlogging)

- Største jeg har hørt om i Norge

Ann-Kristin Olsen er leder for regjeringens granskningsutvalg som skal undersøke barnevoldssaker. Hun har tidligere vært med i Europarådets internasjonale samarbeidsgruppe for bekjempelsen av overgrepsbilder.

Olsen omtaler beslaget som 'meget stort'.

- Det er det største beslaget jeg har hørt om i Norge, sier hun til Nordlys.

- Høy prioritet

Olsen forklarer at bekjempelsen av overgrepsbilder er gjenstand for et omfattende internasjonalt samarbeid. Det er normalt å umiddelbart koble inn internasjonale aktører som Europol og Interpol i en sak lik den som nå rulles opp i Salangen lensmannsdistrikt, sier hun.

- Saker som omhandler overgrep mot barn har høy prioritet hos Interpol. Det er et utstrakt og etablert samarbeid internasjonalt, sier Olsen.

Hun forklarer at samarbeidet både går ut på å ta overgripere og å identifisere barn som er utsatt for overgrep.

Mener den siktede inngår i et større nettverk

Ekspert på datakriminalitet og professor ved BI, Petter Gottschalk, sier det er sannsynlig at den nå siktede mannen inngår i et større nettverk der overgrepsbilder deles.

- Det vanlige er at man er del av et nettverk der man bytter til seg eller kjøper bilder, sier Gottschalk.

Han tror det store omfanget sannsynliggjør at den siktede også har distribuert bilder.

- Det er et øknomisk spørsmål her. Det ville ha kostet mye penger å kjøpe alle disse bildene. Det er ofte de som er del av et nettverk som blir tatt i disse sakene, sier professoren. 

Dette er saken

En mann er siktet for brudd på straffelovens paragraf 204a. Øvre strafferamme er på fengsel i inntil tre år.

I straffeloven heter det at «den som produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (...) straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år».

Den siktede mannen har tilhørighet til Salangen lensmannsdistrikt. Distriktet omfatter de tre kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen.

Ifølge Salangen lennsmannskontor er fem millioner bilder og over 32 tusen videoer tatt beslag i og gjennomgått. Av disse er tre millioner bilder og over 20 tusen videoklipp kategorisert som ulovlig og straffbart materiale.

1,3 millioner og 7.606 videoer er kategorisert som mulig straffbare. 83.577 bilder og 5.165 videoer er ifølge lensmannskontoret kategorisert som 'annet'.