Anket voldtektsdom - ung tromsmann fikk strengere straff

AKTOR: Statsadvokat Erik Thronæs var aktor i saken mot en ung mann fra Troms. Her sammen med kollega Hilde Stoltenberg i en annen rettssak.

AKTOR: Statsadvokat Erik Thronæs var aktor i saken mot en ung mann fra Troms. Her sammen med kollega Hilde Stoltenberg i en annen rettssak. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Påtalemyndigheten mente at fengsel i tre år for var for lav straff. Lagmannsretten er enig.

DEL

En ung mann fra Troms ble i oktober i fjor dømt til fengsel i tre år i Vesterålen tingrett for voldtekt. Mannen ble også dømt til å betale fornærmede i saken, en jevnaldret jente, oppreisning på 150.000 kroner.

Statsadvokaten i Troms anket imidlertid dommen over straffeutmålingen og tidligere i mars gikk saken på nytt for Hålogaland lagmannsrett. Her ble det lagt ned påstand om fengselsstraff på tre år og tre måneder for mannen.

Tre måneder mer

«Aktor anførte i hovedsak at tingretten har lagt til grunn et faktum som er uforenelig med rettspraksis hva gjelder utmålingen og at reduksjonen grunnet tilståelse er for stor. Det er særlig vist til domfeltes tidligere overtredelser av bestemmelser om seksuallovbrudd», heter det i dommen fra lagmannsretten, som endte opp med å følge aktors straffepåstand.

Dermed fikk mannen tre måneder strengere straff enn han gjorde i tingretten. Ifølge dommen har han erkjent at han tvang seg til samleie med fornærmede høsten 2015.

«Lagmannsretten finner bevist at fornærmede, mens de lå i sengen, gjentatte ganger sa til tiltalte at hun ikke ville, at han skulle stoppe og at han skulle la henne være i fred. Hun motsatte seg også da tiltalte satt oppå henne ved å forsøke å skyve ham vekk, hun klorte ham og hun vred seg unna. Fornærmede har forklart at hun ikke kunne forstå at tiltalte kan ha misforstått, eller ikke fått med seg at hun ikke ville ha samleie med ham», fremkommer det i dommen.

Uenige om straff

Retten kom til at normalstraffen for tiltalen mot mannen, er fengsel i fre år. Når de likevel kommer til at tre år og tre måneder er en passende straff, skyldes det mannens tilståelse:

«I formildende retning legges det vekt på at tiltalte straks erkjente forholdet, først overfor fornærmede, så overfor politiet da han ble pågrepet og senere i første avhør. Han avga en full tilståelse i samsvar med fornærmedes forklaring, og han erkjente straffskyld».

Samtidig er ikke dommen enstemmgi. To av syv dommere mener at tilståelses bør vektlegges i større grad og at straffen dermed bør være to måneder kortere, men flertallet var ikke enige.

Oppreisningssummen på 150.000 kroner står fast fra tingrettens behandling.

Artikkeltags