Tidligere ordfører dømt til fengsel

DØMT: Tidligere Nordkapp-ordfører Bernt-Aksel Jensen er dømt til 10 måneders fengsel i Øst-Finnmark tingrett.

DØMT: Tidligere Nordkapp-ordfører Bernt-Aksel Jensen er dømt til 10 måneders fengsel i Øst-Finnmark tingrett. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Tidligere ordfører Bernt-Aksel Jensen er i Øst-Finnmark tingrett dømt til 10 måneders ubetinget fengsel for grovt utroskap.

DEL

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte har utnyttet sin stilling som hjelpeverge for sin syke kone.

Bernt-Aksel Jensen var ordfører i Nordkapp fra 1999-2003. Anne Strifeldt var ordfører i Vadsø i 1999-2003 for samme parti. De to ble samboere høsten 2003. Strifeldt fikk i 2008 diagnosen Alzheimers, og flyttet i 2011 til Vadsø bo- og omsorgssenter. De to giftet seg i 2010, og de siste årene var han oppnevnt som verge for ektefellen.

Bernt-Aksel Jensen har tidligere i en sivil rettssak hvor han var saksøkt av Strifeldts to sønner, blitt dømt til å tilbakeføre over to millioner kroner tilbake til dødsboet, penger som retten mener han urettmessig brukte av konas kontoer. Denne dommen er rettskraftig etter at Høyesterett før jul avslå å behandle anken.

Tiltalen mot Bernt-Aksel Jensen gjaldt at han i perioden fra 6. mars 2012 til 31. januar 2013 i Vadsø, som oppnevnt hjelpeverge for sin ektefelle Anne Strifeldt, handlet han mot hennes tarv ved at han overførte/forbrukte minst kr 1 410 840 av hennes midler til formål som var henne uvedkommende. I mars 2012 ble kr 281 840 av hennes midler brukt til kjøp av personbil som ble registrert på ham, og i januar 2013 ble kr 1 129 000 av hennes midler brukt til kjøp av livsforsikring med Jensen som eneste begunstigede.

Jensen er frifunnet for den delen av tiltalen som omfattet bilkjøpet, men dømt for utroskap når det gjaldt kjøpet av livspolisen med seg selv som eneste begunstiget.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken