Kvinne brakk arm i ulykke – sjåfør slipper å sone

Politiet ville ha 24-åringen dømt til ubetinget fengsel, men det var ikke retten med på.

DEL

I begynnelsen av april måtte en 24-åring fra Dyrøy møte i Senja tingrett, tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Bakgrunnen er en ulykke natt til 19. august i fjor, der politiet mener at han holdt for høy hastighet.

Idet mannen kjørte ut av en sving, havnet hjulene på bilens høyreside utenfor veien. Det endte med at bilen fulgte grøfta, traff en bergnabb og et skilt – før den stanset mot noen trær.

To kvinnelige passasjer i bilen ble skadet i utforkjøring. Den ene brakk armen, mens den andre ble forslått.

Nektet for høy fart

24-åringen nektet straffskyld da rettssaken gikk i tingretten. Aktor la på sin side ned påstand om fengsel i 30 dager og tap av førerretten i 16 måneder.

I rettssaken forklarte mannen at utforkjøringen kan ha skyldtes at han fikk vannplaning, eventuelt at regnsensoren på bilen sluttet å fungere.

«Dette ledet igjen til at det var så mye vann på frontruten grunnet det plutselige og kraftige regnværet at tiltalte mistet sikten. Som følge av denne hendelsen kom høyre hjulpar utenfor asfaltkanten med den følge at tiltalte mistet kontroll over bilen», står det i dommen.

Selv hevdet mannen at han ikke holdt høyere hastighet enn 60 kilometer i timen – godt under fartsgrensen på 80.

Får betinget fengsel

Retten kommer uansett til at han ikke opptrådte tilstrekkelig aktsomt og oppmerksomhet, og at det forårsaket ulykken.

«Retten kan ikke se at det var en ekstraordinær situasjon, eller et uheldig sammentreff av omstendigheter som kom overraskende på tiltalte. Retten kan etter dette ikke se at det foreligger grunnlag for å frita for straff. At det eventuelt kom en kraftig regnskyll er ikke en slik ekstraordinær omstendighet», står det i dommen.

Her fremkommer det at 24-åringen også tidligere er domfelt for overtredelser av veitrafikkloven.

«Slik retten vurderer det har tiltalte gjennomgående utvist en manglende respekt for vegtrafikklovens regler. Tiltalte er tidligere straffet flere ganger for brudd på vegtrafikkloven», skriver retten.

De kommer likevel til at aktors påstand er for streng. Retten kommer til at en passende straff er 30 dagers betinget fengsel, samt 8000 kroner i bot. 24-åringen mister også førerretten i ett år.

Artikkeltags