Slik blir Ludvigsen-rettssaken: Vil stevne 23 vitner, legge fram hyttebok og skisser over fylkeshuset i Tromsø

23 vitner og cirka 820 sider med dokumenter. Bevisførselen mot Svein Ludvigsen er omfattende i den potensielt elleve dager lange rettssaken.