Krim-eksperter etter Ludvigsen-saken: Dette taler til hans fordel – og motsatt

Hvem snakker sant? Svein Ludvigsen, som bedyrer sin uskyld? Eller tre menn, som uavhengig av hverandre, forteller om lignende opplevelser? Tvilen kan «berge» den tidligere fylkesmannen fra domfellelse, tror krimeksperter.