Rykket ut etter melding om vold – fant samuraisverd

Artikkelen er over 1 år gammel

23-årig lenvikmann dømt til bot.

DEL

Rettssaken mot 23-åringen gikk i Senja tingrett 11. oktober. Til tross for at han var stevnet på vanlig vis, møtte han ikke selv. Saken ble likevel avviklet i hans fravær.

Tiltalen mot ham lød på brudd på både legemiddelloven og våpenloven. Bakgrunnen er at han 25. februar 2017 oppbevarte et samuraisverd hjemme. Han hadde også brukt hasj og klonazepam den aktuelle dagen, eller dagene i forveien.

Erkjente narkobruk

I rettssaken kom det frem at politiet i utgangspunktet hadde fått melding om vold på adressen der tiltalte bor. De rykket ut og tok beslag i en rekke tabletter og det aktuelle sverdet. Det ble tatt blodprøve av mannen, som i avhør erkjente å ha brukt narkotika. Til politiet forklarte han at han hadde kjøpt samuraisverdet for 1000 kroner, men anførte at det var til pynt og dermed lovlig. Han har derfor motsatt seg inndraging av sverdet.

Retten finner imidlertid at det er å regne som en «svært farlig gjenstand» og fremstår som et voldsprodukt. Besittelse av det kvalifiserer derfor til brudd på våpenloven.

«Det aktuelle sverdet ble fremlagt for retten, som ved selvsyn kunne konstatere at sverdet var både langt og tungt, og hadde et skarpt blad som var over en halv meter langt. Sverdet fremstår ikke på noen måte som et suvenirprodukt», heter det i dommen.

Slipper «billigere» unna

Straffesaken mot mannen har imidlertid hatt lang liggetid hos politiet, forårsaket av øvrig etterforskning mot ham som endte i henleggelse. Saksbehandlingen har likevel vært uforholdsmessig lang, mener retten, og må vektlegges i formildende retning.

De lander derfor på 8000 kroner i bot som straff – 1600 kroner mindre enn det aktor i utgangspunktet foreslo. 23-åringen må også tåle inndragning av det beslaglagte samuraisverdet.

Artikkeltags