Mann (70) dømt: Utnyttet utviklingshemmet kvinne til seksuell omgang

Artikkelen er over 3 år gammel

Kvinnen var ute av stand til å motsette seg 70-åringens tilnærminger, konkluderer retten.

DEL

En 70 år gammel mann er i Trondenes tingrett dømt for å ha utnyttet en utviklingshemmet kvinne til blant annet seksuell omgang.

Mannen nektet skyld da saken mot ham gikk for retten i begynnelsen av april.

I tillegg til seksuell omgang med kvinnen, var også mannen tiltalt for å ha vært i besittelse av overgrepsmateriale og for å ha spredt pornografi. Sistnevnte tiltalepost ble han frikjent for.

Saken mot ham ble rullet opp da han ble anmeldt av den fornærmede kvinnens verge tilbake i 2005. Det resulterte i ransaking av mannens bolig der det ble tatt beslag i overgrepsmateriale.

Måtte beskyttes

Selv forklarte 70-åringen at han ikke har vært interessert i den slags og at det aktuelle bildet er noe han har fått som reklame sammen med annen reklame. Retten har likevel funnet at han skal dømmes etter tiltalen.

Videre sto han tiltalt for å ha hatt en rekke seksualiserte samtaler med fornærmede over telefon. Vitner, blant annet kvinnens verge, forklarte at hun som følge av sin psykiske utviklingshemming, har hatt vanskelig for å sette grenser og dermed måtte beskyttes. Samtidig har hun gitt uttrykk for at hun ikke likte å ha kontakt med mannen.

Mannen forklarte på sin side at det var kvinnen selv som ønsket denne kontakten med ham, men ble ikke trodd av retten:

«Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring om at dette er noe fornærmede selv har ønsket. Retten legger videre til grunn at tiltalte har vært kjent med at fornærmede var psykisk utviklingshemmet og at hun som følge av sin psykiske utviklingshemming ikke var i stand til å motsette seg hans adferd, og at han har handlet med forsett», heter det i dommen.

Fire måneders fengsel

Den fjerde - og isolert mest alvorlige posten av tiltalen - er han altså også dømt for. Det gjaldt flere tilfeller av seksuell omgang med den fornærmede kvinnen. Mannen erkjente at han ved en anledning hadde spurt om å få se brystene hennes, men nektet straffskyld.

Igjen har retten valgt å ikke feste lit til på hans forklaring:

«Retten finner det bevist at fornærmede har opplevd det hun har forklart, og at dette ikke er noe fornærmede har fantasert eller diktet opp, slik tiltalte har anført», står det i dommen - og videre:

«Retten finner det ikke tvilsomt at tiltalte var klar over at han skaffet seg den seksuelle omgangen fordi fornærmede var psykisk utviklingshemmet og at han har handlet forsettlig».

Straffen mot mannen lyder på fengsel i fire måneder, der 30 dager gjøres betinget. Videre må han tåle inndragning av beslaglagte filmer, videoer og magasiner. Han må også betale oppreisning til den fornærmede kvinnen på 20.000 kroner og saksomkostninger på 4000 kroner.

Artikkeltags