Dømt for overgrep mot mindreårig gutt i idrettshall i Troms – slipper fengsel

Artikkelen er over 1 år gammel

Den unge mannen dømmes for overgrep mot en mindreårig gutt. Domstolen mener at det er tilstrekkelig å reagere med samfunnsstraff.

DEL

Den unge mannen måtte møte i Senja tingrett tidligere denne måneden, tiltalt for å forgrepet seg på en mindreårig gutt ved to anledning, på et soverom og i en idrettshall i Troms.

Tiltalte var på det aktuelle tidsrommet under 18 år, mens fornærmede var yngre enn 14 år.

Nektet straffskyld

Tiltalte nektet straffskyld da saken mot ham gikk i retten, mens domstolen legger følgende til grunn: Opplysninger om overgrepene kom først barnevernstjenesten for øret, som deretter anmeldte saken til politiet. Det ble satt i gang etterforskning, herunder tilrettelagte avhør med fornærmede.

Selv om tiltalte altså nekter skyld, mener retten det er grunn til å feste til det fornærmede har forklart. Domstolen karakteriserer forklaringen som «troverdig, nøktern, detaljert og nyansert».

«Retten viser ytterligere til at det er heller ikke fremkommet forhold under bevisføringen som skulle tilsi at fornærmede har hatt beveggrunner for å forklare seg uriktig i det tilrettelagte avhøret», heter det i dommen.

380 timer samfunnsstraff

For tiltalte fortoner seg deg noe annerledes:

«Etter bevisføringen kan retten vanskelig se det annerledes enn at det er knyttet mer usikkerhet omkring tiltaltes troverdighet, enn det som er tilfelle med fornærmede», står det i dommen.

Retten mener at tiltalte handlet forsettlig og straffbart, selv om fornærmede ikke nødvendigvis motsatte seg handlingene hans. De viser til at en gutt på fornærmedes alder uansett ikke har samtykkekompetanse.

Til straffeutmålingen har retten valgt å følge påstanden fra aktor, som lød på samfunnsstraff i 380 timer – subsidiært fengsel i to og et halvt år. Det betyr at tiltalte i utgangspunktet slipper å sone i fengsel, så lenge han gjennomfører samfunnsstraffen. Han må også betale 70.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

Artikkeltags