Gå til sidens hovedinnhold

Politiet om sedelighetssak mot samfunnstopp: Kan ha pågått i 17 år

Artikkelen er over 3 år gammel

Politiet mener at forholdet samfunnstoppen fra Troms er siktet for, kan strekke seg så langt tilbake som til år 2000.

Det sa mannens forsvarer, advokat Ulf Hansen, da han møtte pressen etter fengslingsmøtet i Nord-Troms tingrett torsdag ettermiddag.

Her begjærte politiet den profilerte Troms-mannen fengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll med bevisforspillelsesfare som begrunnelse. Som Nordlys tidligere har skrevet, er grunnlaget at siktelsen mot mannen er utvidet.

- Det var et greit fengslingsmøte der aktor har redegjort for det de mener er nytt i saken, og der vi har fremholdt hva vi mener at dette er basert på, oppsummerer Hansen.

Politiet ble kjent med saken da de ble kontaktet av en offentlig etat før nyttår.

Bekymringsmelding fra Bufetat

Hansen kan opplyse om at bakgrunnen for at siktelsen mot hans klient er utvidet, er en bekymringsmelding fra Barne-, ungdoms-, og familieetaten (Bufetat) som har kommet politiet i hende etter pågripelsen forrige onsdag.

Den opprinnelige siktelsen lød på at mannen skal ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold.

Hansen ønsker ikke å gå nærmere inn på innholdet i bekymringsmeldingen, men omtaler det som «løselige påstander» som strekker seg tilbake til år 2000.

- Det er nærmest på ryktestadiet og gir ingen grunn til å utvide siktelsen. Jeg vil også tilføye at dersom det er slik at Bufetat har sittet på det de mener er viktig informasjon i mange år, er det i seg selv oppsiktsvekkende. Det er forunderlig at de kommer med det nå, sier forsvareren.

Les også

Samfunnstopp sedelighetssiktet: - Jeg har ingen kommentar til pressen

 

Vil anke eventuell fengsling

Det er ventet en avgjørelse i fengslingsspørsmålet i løpet av torsdag ettermiddag. Dersom politet får medhold i sin begjæring, varsler Hansen at de vil anke beslutningen til lagmannsretten.

- Vi har motsatt oss videre fengsling og han stiller seg uforstående til siktelsen. Derfor vil vi helt klart anke en eventuell fengsling.

- Hvorfor?

- Fordi vi mener at det ikke er skjellig grunn til mistanke og at det under enhver omstendighet ikke foreligger bevisforspillelsesfare. Dersom retten likevel mener at det er skjellig grunn til mistanke, kan man eliminere bevisforspillelsesfaren med fengslingssurrogat, som for eksempel kontaktforbud.

Videre kan Hansen opplyse om at siktelsen ennå kun omfatter én navngitt fornærmet, selv om politet ikke har utelukket at det kan være flere.

- Det ligger i utvidelsen av siktelsen at det også kan være andre, men vi har verken navn eller noe håndfast å forholde oss til. Da blir det spekulasjoner, sier forsvareren.

Saken fortsetter under bildet.

 

- Det er en kjempebelastning

Siktede møtte selv i retten, ikledd blå skjorte og brunstripet dress. Han tok seg tid til å hilse på pressefolkene da han ankom rettssalen, men hadde ingen kommentar til saken.

- Hvordan opplever han å møte i retten?

- Det er klart at det er en kjempebelastning. Det ville det ha vært for de fleste av oss, spesielt med en så ubehagelig siktelse, svarer Hansen.

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører der heller ikke pressen fikk anledning til å være til stede. Retten begrunner avgjørelsen med privatlivets fred, samt siktedes og fornærmedes ærbarhet. Offentlighet vil også vanskeliggjøre videre etterforskning, mener tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe.

- I slike saker er det veldig mange dokumenter som er klausulert. Da sier det seg selv at man ikke kan ha åpne dører. Videre fremgår det av siktelsen at gjelder følsomme og sårbare ting, sier Ulf Hansen, uten at han ønsker å gå nærmere inn på det.

Politiet har så langt ikke ønsket å kommentere saken, men har varslet en pressekonferanse klokken 18 torsdag ettermiddag.

Les også

Samfunnstopp siktet: Politiet gjenopptar 2016-etterforskning