Omfattende overgrepssak i Tromsø ferdig etterforsket: 179 personer avhørt

FERDIG: Politiet har avsluttet etterforskningen av en omfattende overgrepssak i Tromsø, opplyser politiadvokat Elin Norgård Strand i en pressemelding fredag formiddag.

FERDIG: Politiet har avsluttet etterforskningen av en omfattende overgrepssak i Tromsø, opplyser politiadvokat Elin Norgård Strand i en pressemelding fredag formiddag. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

74 fornærmede og 179 avhør. Politiet har nå avsluttet etterforskningen av den største overgrepssaken som er rullet opp i Tromsø.

DEL

Den omfattende overgrepsetterforskningen mot en 22 år gammel tromsømann er nå avsluttet.

Det opplyser politiet i en pressemelding fredag. Saken er sendt til statsadvokaten i Troms og Finnmark som skal ta endelig stilling til påtalespørsmålet.

74 fornærmede

Etterforskningen startet da 22-åringen ble pågrepet 11. mars og beskrives som svært omfattende - med et stort antall mindreårige fornærmede, mange avhør og et betydelig datamateriale som er gjennomgått. Fem etterforskere har jobbet fulltid med saken.

Til sammen er det i det identifisert 74 fornærmede. 68 av dem er gutter og seks jenter. Majoriteten er fra Tromsø, men ikke utelukkende. Politiet har også funnet fornærmede fra andre deler av Troms, i tillegg til Nordland, Hedmark, Vestfold og Agder.

Det er oppnevnt hele ni bistandsadvokater i saken.

- Det er den største overgrepssaken vi har hatt i Troms noensinne. Det har vært en krevende etterforskning rent ressursmessig, men det har ikke vært så vanskelig å finne ut av ting. Det har ligget foran oss i form av beslag, men det tar mye tid å hente ut alt, systematisere og dokumentere det, sier Elin Norgård Strand, politiadvokat i Troms politidistrikt.

BISTANDSADVOKAT: Helen Annie Jenssen er blant ni bistandsadvokater som er oppnevnt i saken. Her sammen med statsadvokat Tor Børge Nordmo i retten.

BISTANDSADVOKAT: Helen Annie Jenssen er blant ni bistandsadvokater som er oppnevnt i saken. Her sammen med statsadvokat Tor Børge Nordmo i retten. Foto:

Siktelsen mot 22-åringen består av hele 83 poster.

- De fleste forholdene gjelder overgrep begått over internett, ved at siktede har brukt falsk profil på Facebook og Skype. Siktede har gitt seg ut for å være en jente på 15 år og har lurt de fornærmede til å utveksle bilder og videoer. Siktelsen omfatter også fysiske seksuelle overgrep mot åtte fornærmede, heter det i politiets pressemelding.

Politiet har ingen opplysninger om at bilder eller videoer er spredt videre.

179 vitner avhørt

Til sammen er det avhørt 179 personer i saken, opplyser politiet videre:

  • 45 tilrettelagte avhør av barn under 16 år
  • 29 politiavhør av fornærmede over 16 år
  • 105 vitneavhør

Den siktede 22-åringen, som i dag sitter varetektsfengslet, har selv vært i åtte avhør.

- Han har forklart seg om alle anmeldte forhold, har samarbeidet med politiet og erkjenner straffeskyld for de fleste postene i siktelsen, opplyser politiet.

Der han ikke erkjenner straffskyld skyldes det at han er uenig i enkelte av beskrivelsene av hva som har skjedd, forteller Elin Norgård Strand.

Torsdag ble mannen fengslet i seks nye uker. I fengslingskjennelsen fra Nord-Troms tingrett heter det at det er fare for gjentakelse dersom han løslates:

«Ved en løslatelse, vil siktede ikke kunne hindres i å delta på sosiale medier, hvor store deler av den kriminelle virksomhet skal være begått i henhold til siktelsen. Retten finner at det store omfang og hyppigheten av handlingen medfører en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for gjentakelse av tilsvarende handlinger».

Rettssak i februar

Videre viser retten til at forholdene han er siktet for har pågått over en periode på flere år, etter samme mønster og at det først tok slutt da han ble pågrepet og fengslet 11. mars.

Bakgrunnen for pågripelsen var tips til politiet.

- Vi fikk tips om at det kunne være overgrep som pågikk, eller var begått. Da vi pågrep siktede og ransaket boligen hans, fant vi veldig mye på den falske profilen på hans Facebook-konto. Der lå det mye informasjon, sier Elin Norgård Strand.

Det fremkommer også at rettssaken mot 22-åringen er forhåndsberammet til 6. februar og at han kan vente seg fengselsstraff dersom han domfelles.

«Retten har ved denne vurdering lagt vekt på saken omfang, de sterke bevis som foreligger og forventet straff ved en eventuell domfellelse», står det i kjennelsen.

Det er er foreløpig satt av seks uker til rettssaken.

- Vi må gå gjennom hver fornærmede, det er mye dokumentasjon og siktede må selv forklare seg. Noen av de fornærmede vil vitne i retten, mens for enkelte vil det bli avspilt dommeravhør, forteller Strand.

Fakta om siktelsen

22-åringen er siktet for en rekke overtredelser av straffeloven:

  • Paragraf 200, annet ledd i gammel straffelov (forlede barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende adferd): Her ligger hovedvekten av de straffbare forholdene ved at siktede skal ha fått barn til å vise seg fram naken på bilde, video eller webkamera.
  • Paragraf 204a (befatte seg med fremstillinger som seksualiserer barn): Dette straffebudet er overtrådt ved at siktede skal ha mottatt og oppbevart bilder og video av barna. I tillegg skal han ha lastet ned bilder og videoer som seksualiserer barn fra nettet.
  • Paragraf 195 og 196 (seksuell omgang med barn henholdsvis under 14 og 16 år): Siktede skal ha møtt noen få fornærmede. Disse har han ifølge politiet kommet i kontakt med på annen måte enn via den falske profilen. Han har da opptrådt med sin riktige identitet.
  • I tillegg er han siktet for overtredelse av paragraf 201, som omfatter seksuell krenkende adferd overfor barn under 16 år, eller noen som ikke har samtykket til det.

Han er også siktet for overtredelser av paragrafer i den nye straffeloven, som trådte i kraft i fjor høst:

  • Paragraf 299 og 302: Fått barn under henholdsvis 14 og 16 til å ha seksuell omgang med seg selv.
  • Paragraf 305: Tilsvarer paragraf 201 i gammel straffelov.
  • Paragraf 311: Tilsvarer paragraf 204a i gammel straffelov.

Kilde: Troms politidistrikt

Tips Oss
TLF 77610500 SMS/MMS 2470 kode NORDLYS Epost tips@nordlys.no

Artikkeltags