Tromsømann i 20-årene dømt for seksuell omgang med mindreårig

Artikkelen er over 2 år gammel

Må fem måneder i fengsel.

DEL

En tromsømann tidlig i 20-årene måtte i mai møte i Nord-Troms tingrett, tiltalt for seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år. Forholdet som tiltalen omhandler, ligger noen år tilbake i tid.

Visste om jentas alder

Mannen erkjente skyld da saken gikk som tilståelsesdom i tingretten. Han forklarte at han visste at fornærmede var under den seksuelle lavalder.

Retten kommer dermed til at både objektive og subjektive vilkårene for straff er oppfylt, og påtalemyndigheten foreslo en straff på fengsel i seks måneder.

I dommen fremkommer det at tiltalte og jenta var kjærester i det aktuelle tidsrommet, før kontakten ble brutt da hennes foreldre oppdaget det og senere anmeldte forholdet. Videre er det referert til at fornærmede har slitt i ettertid og retten setter det i sammenheng med opplevelser hun har med tiltalte.

Må betale oppreisning

Selv om retten er av den oppfatning at det i utgangspunktet bør reageres med åtte måneders fengsel, mener de at det foreligger flere formildende omstendigheter - ikke minst at mannen har erkjent det straffbare forholdet og at det hele dermed kunne avvikles som tilståelsesdom.

I tillegg har saken hatt lang saksbehandlingstid hos politiet og påtalemyndigheten.

De kommer dermed til at fem måneders fengsel er en passende straff. Mannen må også betale oppreisningserstatning til jenta på 60.000 kroner.

Artikkeltags