Hadde seksuell omgang med mindreårige – fikk skjerpet straff

I tingretten ble store deler av fengselsdommen gjort betinget. I ankesaken endte det annerledes for tromsømannen (19),