Dette er Svein Ludvigsen: Politisk veteran, losjebror, ridder og kongens mann

Han har vært en av de mest profilerte nordnorske politikerne og samfunnslederne i nyere tid. Tirsdag møter Svein Ludvigsen (72) på tiltalebenken på tinghuset i Tromsø.