Klokken 13 mandag ble det avsagt dom i Nord-Troms tingrett etter rettssaken mot en overgrepstiltalt 22-åring fra Tromsø.

Dommen er på hele 101 sider og lyder på fengsel i åtte og et halvt år - i tråd med påtalemyndighetens påstand. Da er tromsømannen gitt en viss strafferabatt på bakgrunn av at han har samarbeidet med politiet og erkjent straffskyld for store deler av tiltalen.

Han er også dømt til å betale til sammen 3,1 millioner kroner i oppreisningserstatning til 31 fornærmede. Enkeltbeløpene varierer fra 215.000 til 50.000 kroner.

Anket på stedet

Saken ble først kjent for politiet 4. mars i fjor og etter hvert som etterforskningen skred frem, viste det seg å være den mest omfattende overgrepssaken som er avdekket i Troms politidistrikt.

22-åringen sitter rolig sammen med sine forsvarere Sven Crogh og Anja Støback Bjørsvik mens tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde leser opp dommen. På spørsmål han forstår den, svarer 22-åringen:

- Ja og nei. Det er mye info, sier han og erklærer at han anker dommen på stedet.

- Han mener at straffen er for streng, i første rekke fordi han er gitt for lav tilståelsesrabatt, utdyper Crogh etter at retten er hevet.

 

Dømt etter tiltalen

Med unntak av to punkter som ble frafalt av påtalemyndigheten fordi forholdene er foreldet, er 22-åringen dømt etter tiltalen. I alt dreier det seg om 83 overtredelser av straffeloven mot til sammen 76 fornærmede.

Selv om 22-åringen i hovedsak har erkjent skyld, nektet han straffskyld for den isolert sett mest alvorlige posten i tiltalen, som omhandler seksuell omgang med en gutt som da var under 14 år.

Den fornærmede gutten forklarte på sin side at han følte seg presset til å ha en seksuell relasjon med mannen.

«Omfattende manipulering»

- Her står tiltaltes og fornærmedes forklaring sentralt. En samlet vurdering av en samlet bevisførsel, etterlate ingen tvil om at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen. Fornærmedes forklaring er det bærende bevis. I tre tilrettelagte avhør har han forklart seg om overgrepene han er utsatt for, sier tingrettsdommer Gjerde.

Videre omtaler hun tiltaltes «omfattende manipulering» som et straffeskjerpende moment.

 

- Fornærmede har befunnet seg i en tvangssituasjon der tiltalte har truet med å avsløre bilder og videoer av ham dersom han ikke ville møte tiltalte, sier Gjerde.

Selv står 22-åringen fast ved sin uskyld når det gjelder denne posten i tiltalen.

- Han mener at bevisvurderingen er uriktig og at domfellelsen dermed er uriktig, sier forsvarer Sven Crogh.

Fornøyd med utfallet

Politiadvokat Gøril Lund har vært aktor i saken sammen med kollega Elin Norgård Strand. Hun sier seg fornøyd med dommen.

- Vi konstaterer at vi har fått medhold i det vi har påstått, både i straffespørsmålet og straffeutmålingen, sier Lund og legger til at hun er fornøyd med at 22-åringen også er dømt for tiltalepostene han nekter straffskyld for.

- Vi mener at det er en riktig avgjørelse.

Lund er ikke overrasket over tiltaltes beslutning om å anke dommen.

- Det er ikke uventet og det har han rett til, sier politiadvokaten, som for øvrig var konstituert som statsadvokat da saken gikk for retten.

Dette er saken

  • En tromsømann (22) er tiltalt for overgrep mot 69 gutter og seks jenter i alderen 12 til 17 år. Overgrepene skal ha skjedd fra 2010 til han ble pågrepet i mars i fjor. Saken er den mest omfattende av sitt slag som er rullet opp i Troms politidistrikt.
  • I hovedsak handler tiltalen om overgrep begått via nettet. Her skal 22-åring ha forledet mindreårige til å gi ham nakenbilder og -videoer, blant annet ved bruk av falske profiler på sosiale medier.
  • De mest alvorlige postene i tiltalen omhandler fysiske overgrep i ulike grad mot syv fornærmede da de var under 16 år. Videre var fire av dem under 14 år på gjerningstidspunktet, mener påtalemyndigheten.
  • I tillegg er mannen tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriale. Det skal dreie seg om bilder og videoer fornærmede har sendt ham, men også store mengder materiale som han skal ha lastet ned fra nettet.
  • Rettssaken startet 6. februar i Nord-Troms tingrett og gikk over fem uker. Sakkyndige har observert mannen i forkant av rettssaken og mener at han er strafferettslig tilregnelig.
  • 15. mai ble det avsagt dom i saken. Her ble 22-åringen dømt til fengsel i åtte og et halvt år.