Her kjører han snøscooter på gang- og sykkelvei – 32-åring tiltalt etter ellevill ferd på Tromsøya

En 32-årig tromsømann er tiltalt for en hel rekke lovbrudd – fra fyllekjøring med snøscooter til forsøk på ran.