Sedelighetssak mot samfunnstopp ferdig etterforsket

FERDIGE: Politiet har avsluttet etterforskningen i sedelighetssaken mot en samfunnstopp fra Troms. Den er nå sendt til statsadvokaten for påtaleavgjørelse. Her er Elin Norgård Strand og Anita Hermandsen, henholdvis politiadvokat og politistasjonssjef, på en pressekonferanse i anledning saken.

FERDIGE: Politiet har avsluttet etterforskningen i sedelighetssaken mot en samfunnstopp fra Troms. Den er nå sendt til statsadvokaten for påtaleavgjørelse. Her er Elin Norgård Strand og Anita Hermandsen, henholdvis politiadvokat og politistasjonssjef, på en pressekonferanse i anledning saken. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Påtaleavgjørelsen vil komme i slutten av november.

DEL

Politiet har nå avsluttet etterforskningen av den sedelighetssiktede samfunnstoppen fra Troms.

– Vi har gjort det vi er bedt om av ytterligere etterforskningsskritt, sier Elin Norgård Strand, leder av påtaleenheten i Troms politidistrikt.

Egentlig anså politiet seg ferdige med saken i august, men statsadvokat Tor Børge Nordmo sendte den i retur og ba om ytterligere etterforskning. Blant annet en sakkyndig undersøkelse av en av de fornærmede. Han mottok saken fra politiet mandag ettermiddag.

– Vi vil gjennomgå etterforskningen, og materialet fra etterforskningen i sin fulle bredde, sier Nordmo.

Taus om funn

Han har ikke gått gjennom dokumentene, og kan dermed ikke si noe om konklusjonen i den sakkyndige utredningen av en av de fornærmede.

– Den sakkyndige rapporten er en del av hele bildet i denne saken, sier Nordmo.

Heller ikke politiet vil kommentere konklusjonen fra de sakkyndige.

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på, sier Strand.

Samfunnstoppen fra Troms er som kjent siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med tre utenlandske menn som i dag er i 20- og 30-årene. Dette skal ha skjedd ved misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold, mener politiet.

Mannen ble pågrepet i januar og varetektsfengslet, før han ble løslatt 8. februar. Han nekter straffskyld.

– Nå får vi satse på at statsadvokaten mener at saken er tilstrekkelig etterforsket, slik at han kan ta stilling til hva som skjer videre.

– Hva er deres forventninger til påtaleavgjørelsen?

– Vi avventer og ser hva som kommer fra statsadvokaten, så tar vi det derfra, svarer Hansen.

Ba om nytt avhør

Hansen forteller at det foruten sakkyndig utredning av den ene fornærmede, også gjensto et avhør av siktede som han hadde bedt om selv.

– Det var for å få presisjon på en del ting. Siktede var i avhør blitt konfrontert med konkrete datoer og ting som skulle ha skjedd på gitte tidspunkter, men langt tilbake i tid. Det som var problemet, var at politiet hadde beslaglagt alt av almanakker og hans egne notater. Derfor var det umulig for ham å si hvor han var på gitte tidspunkter, men det tror jeg at vi har fått avklart gjennom tilleggsavhøret, oppsummerer Hansen.

Han har foreløpig ikke fått noen signaler om hvor lang tid statsadvokaten vil bruke før det er truffet en påtaleavgjørelse.

– Det er en stor og omfattende sak. Han må få bruke den tiden han trenger, sier Hansen.

Tor Børge Nordmo opplyser at de tar sikte på å komme med en avgjørelse i slutten av november.

– Dokumentene i saken må veies opp mot politiets siktelse, sier han.

– Er det aktuelt å endre på det?

– Det er en vurdering vi må gjøre.

Dette er saken

  • Onsdag 3. januar i år ble en Troms-mann som i en årrekke har vært en profilert samfunnstopp, pågrepet av politiet og siktet for sedelighetslovbrudd.
  • Dagen etter besluttet Nord-Troms tingrett å varetektsfengsle mannen i én uke med brev- og besøkskontroll. Torsdag 11. januar ble fengslingen forlenget med nye fire uker. Mannen anket, men anken ble forkastet av Hålogaland lagmannsrett. 8. februar besluttet politiet at de ikke ville begjære fengslingen forlenget og mannen ble løslatt.
  • Politiet begynte å etterforske saken i desember etter at de ble varslet om et mulig straffbart forhold av en offentlig etat.
  • Så langt mener politiet at de har identifisert tre fornærmede i saken. Alle er utenlandske menn som har kommet til Norge som asylsøkere.
  • Troms-mannen er siktet for overtredelse av følgende paragrafer i gammel og ny straffelov:
    • Gammel straffelov, paragraf 193, første ledd: «For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».
    • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295: «For å ha skaffet seg seksuell omgang ved a) misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller c) å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon».
  • Han nekter straffskyld.

Kilder: Nordlys, politiet

Artikkeltags