Politiet knytter narkosiktede advokater til rekordbeslag

REKORD: Politiet tok beslag i 66 kilo amfetamin i oktober i fjor. Beslaget er det største som er gjort i Troms noensinne.

REKORD: Politiet tok beslag i 66 kilo amfetamin i oktober i fjor. Beslaget er det største som er gjort i Troms noensinne. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Politiet mener å kunne knytte de to narkosiktede tromsøadvokatene til et beslag på 66 kilo amfetamin.

DEL

Det opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding fredag formiddag.

Beslaget på 66 kilo amfetamin ble gjort på et hotell i Tromsø i oktober i fjor. I den forbindelse ble en serbisk mann i begynnelsen av 40-årene pågrepet og siktet. Siden er det gjort ytterligere pågripelser:

  • 1. mars ble en norsk mann i begynnelsen av 40-årene pågrepet og siktet. Han sitter i dag varetektsfengslet.
  • 26. mars ble en tysk statsborger - også han i begynnelsen av 40-årene - pågrepet i Serbia etter anmodning fra Troms politidistrikt. Han ble begjært utlevert og først fengslet i Serbia, før han senere ankom Norge. 20. april ble han varetektsfengslet av Nord-Troms tingrett.

Omfattende sak

Nå mener altså politiet å kunne knytte de to mannlige advokatene i Tromsø til beslaget, som er det største som er gjort i Troms politidistrikt noensinne. Begge mennene, som er i 40-årene, er siktet for grov narkotikakriminalitet etter straffelovens paragraf 232.

- Politiet vurderer saken som alvorlig, ikke minst sett i lys av mengden narkotika. Sakskomplekset omfatter innførsel og oppbevaring av narkotika utover enkeltbeslaget av 66 kilo amfetamin, sier Einar Sparboe Lysnes, påtaleleder i Troms politidistrikt, i pressemeldingen fredag formiddag.

- Politiet vil på nåværende tidspunkt ikke opplyse om mengde eller type narkotika, ei heller når disse forhold mistenkes å ha funnet sted. Vi vil heller ikke gi informasjon om hvilken rolle politiet mistenker den enkelte siktede å ha i saken, likeledes om mistanken knytter seg til hele eller deler av saken, fortsetter han.

Overfor Nordlys ønsker ikke Lysnes å utdype hvilke beviser politiet mener å ha mot advokatene.

- Det er etterforskningsskritt som er gjort underveis siden i fjor høst, av ulik karakter - også nye pågripelser, som gjorde at vi for noen uker siden kom til et tidspunkt der det var riktig og nødvendig å pågripe de to mennene, sier han.

Formening om roller

Alle som foreløpig er siktet i saken, er siktet for overtredelse av samme lovbestemmelse - uten at politiet foreløpig har konkretisert hvilke roller de skal ha hatt.

- Idet ligger det at kan være ulike roller i et hendelsesforløp, med tanke på hva man har gjort, hvor sentral man har vært og hvor mye av saken man har vært involvert i.

- Mener politiet å ha en oversikt over hvilke ulike roller de siktede skal ha hatt?

- Vi har en formening om det. Retten har også vært enige med oss i at det er skjellig grunn til mistanke. Vi har argumentert en del for dette overfor retten, som kjenner sakens dokumenter. Så er det selvfølgelig noe vi jobber med å kartlegge nærmere. Det betyr at vi også søker etter ting som tilsier at de ikke har hatt noen rolle, svarer Lysnes.

Begge de siktede advokatene nekter straffskyld. De har vært i en rekke avhør siden pågripelsene og det er planlagt nye avhør i neste uke.

- Vi er ikke ferdige, for å si det sånn, kommenterer Lysnes og legger til at de siktede har vært samarbeidsvillige i den forstand at de forklarer seg til politiet.

Internasjonalt samarbeid

Han kan videre opplyse om at Troms-politiet samarbeider med både andre politidistrikter i Norge og andre lands politimyndigheter, i hovedsak tyske og serbiske, samt Kripos og Europol.

- Det gjenstår fortsatt mye etterforskningen, og vi kan ikke utelukke ytterliggere pågripelser, sier Lysnes.

- Av hensyn til etterforskningen og fare for forspillelse av bevis, vil ikke politiet nå eller i løpet av de neste uker gi ytterliggere opplysninger om saken. Det inkluderer hvilke etterforskingsskritt som er foretatt, hva som gjenstår og hva den enkelte siktede eller andre har forklart i avhør, sier han.

Lysnes vil ikke kommentere om noen av de siktede har tilknytning til kjente, kriminelle nettverk. Han kan dog opplyse om at politiet mener at saken samlet sett har et større omfang enn de 66 kiloene amfetamin som ble beslaglagt i Tromsø.

- Det er ikke dermed sagt at hver enkelt mistenkes for å ha befatning med alt, men etterforskningen vår omfatter mer enn det beslaget, sier Lysnes.

Saken fortsetter under bildet.

- INGEN KOMMENTAR: Politiadvokat Thomas Rye-Holmboe ville ikke si noe om hva som kom frem i fredagens fengslingsmøter.

- INGEN KOMMENTAR: Politiadvokat Thomas Rye-Holmboe ville ikke si noe om hva som kom frem i fredagens fengslingsmøter. Foto:

Lukkede fengslingsmøter

De to tromsøadvokatene ble pågrepet torsdag 21. juni og varetektsfengslet i to uker påfølgende lørdag. Fengslingen går ut fredag, men politiet har begjært videre varetekt for begge i fire uker - to av dem i fullstendig isolasjon og med brev- og besøksforbud i hele perioden.

Nord-Troms tingrett behandler fengslingsbegjæringene i to separate rettsmøter fredag. Begge er imidlertid lukket for media og øvrige tilhørere etter begjæring fra politiet.

«Begjæringen er begrunnet med at åpne dører gir grunn til frykt for at offentlighet vil vanskeliggjøre sakens opplysning», heter det i rettens kjennelse, der de gir politiet medhold i begjæringen.

«Retten har på grunn av de opplysninger som fremkommer av saken, funnet tilstrekkelig grunn til å ta aktors begjæring til følge. Etter rettens syn foreligger en konkret fare for at åpne dører vil medføre at det blir vanskelig å oppklare saken. Stengte dører fremstår påkrevd slik saken fremstår i dag», står det i kjennelsen.

Politiadvokat Thomas Rye-Holmboe møtte som aktor i begge rettsmøtene, men hadde ingen kommentar til saken.

- Saken er behandlet bak lukkede dører og jeg vil ikke si noe om hva som kom frem under rettsmøtet, sier Rye-Holmboe til Nordlys etter at det siste fengslingsmøtet ble avsluttet i 14-tiden.

Rettens kjennelse i fengslingsspørsmålene er ventet fredag ettermiddag.

Dette er saken

  • To advokater i Tromsø ble pågrepet av politiet torsdag 21. juni. De er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 232.
  • Den aktuelle lovparagrafen omhandler grov narkotikakriminalitet med en strafferamme på fengsel i inntil ti år, eventuelt tre til 15 år dersom det dreier som en «meget betydelig mengde». Under særdeles skjerpende omstendigheter kan det idømmes fengsel i inntil 21 år.
  • Lørdag 23. juni ble de fremstilt for varetektsfengling i Nord-Troms tingrett. Her fikk politiets rettens medhold å i fengsle dem i to uker i full isolasjon. Begrunnelsen er faren for bevisforspillelse. Fengslingene løper til fredag 6. juli.
  • Den ene advokaten samtykket til fengsling, mens den andre motsatte seg det. Begge nekter straffskyld.

Kilder: Nordlys, Troms politidistrikt

Artikkeltags