Daglig leder i Troms underslo 175.000 kroner - hevdet han kastet pengene

Artikkelen er over 3 år gammel

En 56 år gammel mann må i fengsel etter å ha stjålet fra bedriften der han var daglig leder.

DEL

Fra januar 2015 til rundt november samme år skal 56-åringen ha forsynt seg med til sammen 175.000 kroner fra bedriftens kassaomsetning.

Slik konkluderer Senja tingrett etter at det 19. oktober ble holdt rettssak mot ham. Han møtte ikke selv, men retten finner det riktig å dømme ham etter tiltalen, som lød på blant annet grovt underslag.

I tillegg til å ha tatt fra kassaomsetningen, tok mannen 10.000 kroner som var tiltenkt velferdstiltak for de ansatte.

«Mistet kontroll»

I politiavhør har mannen erkjente at han som daglig leder var ansvarlig for at 175.000 kroner var tapt, i den forstand at de aldri ble satt inn på bedriftens bankkonto. Han forklarte at han «mistet kontroll» i mai-juni 2015, men at han også hadde «lånt» penger før det. Allerede i mars-april hadde økonomisjef tatt opp med ham at det manglet oppgjør, men pengene ble senere innbetalt.

Selv om han altså innrømmet ansvaret, hevdet han at han ikke hadde brukt alle pengene på seg selv. Han forklarte at han ved flere anledninger lot konvolutter med penger ligge i bilen og at de senere ble kastet da han ryddet. Til sammen skal det ha vært rundt 100.000 kronet, hevdet mannen.

Ikke trodd

Det har imidlertid ikke retten festet lit til:

«Retten viser til at tiltalte hadde et anstrengt forhold til penger. Tiltalte hadde vært under gjeldsanering og forklarte at han hadde langt over 2 millioner i gjeld, og ingen eiendeler. Tiltalte var i tillegg påminnet rutinene for håndtering av kontanter, kort tid i forkant», heter det i dommen.

«Retten anser på denne bakgrunn forklaringen om at tiltalte glemte at han hadde en slik mengde kontanter liggende i bilen, og med et uhell kastet dem, som oppkonstruert», skriver retten videre.

10.000 kroner

De finner det også bevist utover enhver rimelig tvil at han fra oktober 2014 til november året etter, tok rundt 10.000 kroner som var ment til velferdstiltak på arbeidsplassen. Igjen nektet han for å ha brukt hele summen på seg selv. Ifølge mannen selv var det ingen ansatte som ville være med på det han foreslo. Han brukte derfor noen av pengene på sin egen påskeferie, men hevdet at det ikke kunne være så mye som 10.000 kroner.

Retten legger likevel til grunn at han underslo hele beløpet.

Tidligere straffedømt

I dommen fremkommer det også at 56-åringen tidligere er straffedømt for økonomisk kriminalitet fire ganger, senest for bedrageri i 2005. De tidligere dommene vektlegges i straffeskjerpende retning. At det har tatt lang tid å få saken for retten, mener retten at teller som en formildende omstendighet.

Det ender i en fengselsdom på 45 dager for mannen, samt saksomkostninger på 2000 kroner. Han må i tillegg betalte 141.000 kroner - det underslåtte beløpet minus feriepenger han hadde til gode - i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver.

Artikkeltags