Forsvarer sedelighetssiktet samfunnstopp: - Han er rystet og overrasket

NEKTER SKYLD: Advokat Ulf Hansen er forsvarer for den sedelighetssiktede mannen fra Troms. Han forteller at hans klient stiller seg helt avvisende til siktelsen.

NEKTER SKYLD: Advokat Ulf Hansen er forsvarer for den sedelighetssiktede mannen fra Troms. Han forteller at hans klient stiller seg helt avvisende til siktelsen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tromsmannen som er siktet for sedelighetslovbrudd, stiller seg helt uforstående til anklagene.

DEL

Det forteller hans forsvarer Ulf Hansen etter at mannen var i politiavhør onsdag.

- Det jeg kan si er at min klient stiller seg helt avvisende til siktelsen. Han forstår ikke anmeldelsen som er inngitt, sier advokaten.

Nordlys meldte fredag formiddag at en mann fra Troms, som i en årrekke har vært en profilert samfunnstopp, er varetektsfengslet i én uke - siktet for sedelighetslovbrudd.

- Han er rystet og overrasket, sier Hansen.

Ny og gammel straffelov

Fengslingskjennelsen er i sin helhet skjermet fra offentlig gjengivelse etter domstollovens paragraf 130, men politiet kan opplyse at siktelsen dreier seg om brudd på følgende paragrafer i straffeloven:

  • Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.
  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Utover det er politiet foreløpig svært tilbakeholdne med opplysninger om saken.

Anker ikke kjennelse

Ulf Hansen forteller at selv om mannen ikke samtykket til politiets fengslingsbegjæring, som i utgangspunktet lød på to uker med brev- og besøksforbud, har han valgt å ikke anke kjennelsen.

- Han har ikke samtykket fordi han mener at siktelsen er basert på feil faktum, men på den andre siden er det viktig for ham at politiet får nødvendig armslag og arbeidsro for å komme til bunns i saken.

Artikkeltags