Psykisk utviklingshemmet var fornærmet i overgrepssak i 2007 – endte i frifinnelse

Den ene av de fornærmede i saken mot Svein Ludvigsen, har tidligere vært fornærmet i en annen sak der det ble framsatt anklager om seksuelle overgrep.