Sedelighetssiktet samfunnstopp: Politiet utelukker ikke flere fornærmede

FENGSLING: Advokat Ulf Hansen er forsvarer for mannen. Han sier at han vil motsette seg ytterligere fengsling dersom politiet krever det når varetektsperioden går ut førstkommende torsdag.

FENGSLING: Advokat Ulf Hansen er forsvarer for mannen. Han sier at han vil motsette seg ytterligere fengsling dersom politiet krever det når varetektsperioden går ut førstkommende torsdag. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Politiet holder «alle muligheter» åpne i sedelighetsetterforskningen av den profilerte samfunnstoppen fra Troms.

DEL

Et sentralt spørsmål i politiets etterforskning av Troms-mannen, er sakens potensielle omfang. Så langt har minst én person status som fornærmet. Politiet utelukker ikke at det kan dreie seg om flere.

- Det er det for tidlig å si noe om, men vi holder alle muligheter åpne. Vi lukker ingen dører på dette stadiet, sier Anita Hermandsen, politistasjonssjef i Tromsø.

- Er det så langt identifisert flere som har status som fornærmet?

- Det vil jeg ikke kommentere.

Fengslet til torsdag

Den profilerte samfunnstoppen fra Troms ble pågrepet av politiet forrige onsdag. Dagen etter besluttet Nord-Troms tingrett å varetektsfengsle ham i én uke med brev- og besøkskontroll, selv om politiet ønsket å holde ham fengslet i to uker. Det fikk de altså ikke retten med på.

Fengslingskjennelsen er i sin helhet skjermet fra offentlig gjengivelse med henvisning til domstollovens paragraf 130. Nordlys kan derfor ikke referere til innholdet i den.

Hvorvidt det er aktuelt for politiet å begjære ytterligere fengsling når varetektsperioden løper ut førstkommende torsdag, kan ikke Hermandsen svare på.

- Det er det for tidlig å si noe om, sier hun.

Så langt er det gjennomført flere avhør i saken, men politiet er svært tilbakeholdne med å kommentere innholdet i etterforskning. Herunder også hvilke andre etterforskningsskritt de gjennomfører, utover avhør.

- Jeg kan ikke si akkurat nå hva vi jobber med, sier Hermandsen.

- Én uke bør være nok

Mannen har hele tiden nektet skyld for siktelsen og uttaler via sin advokat Ulf Hansen at han stiller seg uforstående til anklagene. Dersom politiet går til retten med begjæring om ytterligere fengsling, vil han motsette seg det, opplyser hans forvarer.

- Retten har uttalt at én uke bør være nok til å sikre eventuelle bevis i saken. Da forventer vi at politiet prioriterer dette, slik at de klarer å holde seg innenfor fristen. Det var nettopp derfor vi ikke påkjærte, eller anket, kjennelsen. Det var for å gi politiet ro til å gjøre dette arbeidet, sier Hansen til Nordlys.

Han har hatt kontinuerlig kontakt med sin klient siden pågripelsen, gjennom helgen og mandag.

- Hvordan har han det?

- Det er klart at det er tøft å være siktet og sitte varetektsfengslet i en sånn sak, men han tar det med fatning.

Før og etter oktober 2015

Så langt har mannen vært i ett avhør etter at han ble pågrepet onsdag. Rent konkret lyder siktelsen mot ham på overtredelse av både gammel og ny straffelov (se faktaboks under), der sistnevnte trådte i kraft 1. oktober 2015.

- Det ligger i sakens natur at når man anvender begge straffelovene, betyr det at siktelsen omfatter forhold både før og etter 1. oktober 2015. Men jeg kan ikke gå nærmere inn på hvilke perioder det er snakk om, sier Hansen.

Gunhild Bergan ved advokatfirmaet Elden er oppnevnt som bistandsadvokat for fornærmede. Det har ikke lyktes for Nordlys å komme i kontakt med henne mandag ettermiddag, men til Nettavisen sier hun at hun ikke vil kommentere saken i det hele tatt.

Siktelsen

Den profilerte samfunnstoppen fra Troms er siktet for overtredelse av både ny og gammel straffelov:

  • Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: «Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.»

  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.»

Kilder: Troms politidistrikt, Lovdata.no

Artikkeltags