Tente på sin egen leilighet - dømt for ildspåsettelse

Artikkelen er over 4 år gammel

En 49 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt for ildspåsettelse i sin egen leilighet i LHL-bygget på Storsteinnes i Balsfjord for snart tre og et halvt år siden.

DEL

Mannen er dømt etter den såkalte mordbrannparagrafen, «for å ha voldt ildebrann hvorved tap av menneskeliv eller ustrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kunne forårsakes».

Ingen personer omkom i brannen, men den brannteknisk sakkyndige har konkludert med at to personer som oppholdt seg i to andre leiligheter var i livsfare og ville lett ha omkommet, hvis de ikke var blitt evakuert i tide.

Nekter straffskyld

Tiltalte har nektet straffskyld. Han har forklart at han med sin ustødighet ved et uhell kan ha kommet borti bryteren på komfyren slik at det ble brann etter at han hadde forlatt leiligheten.

Den brannteknisk sakkyndige har konkludert med at det har vært tre arnesteder for brannen.

På komfyren hvor en plate sto på full med noe brennbart materiale liggende oppå komfyren, på en kjøkkenbenk hvor noe brennbart materiale var antent, og i en koffert bak en sofa på stua hvor brennbart materiale også var blitt satt fyr på.

Retten bemerker at tiltaltes forklaring om å ha kommer borti bryteren på komfyren med et uhell, fremstår som så lite sannsynlig, at det kan utelukkes med tanke på det øvrige helhetlige bevisbilde.

Fare for menneskeliv

Nord-Troms tingrett sier i dommen at rettspraksis tilsier i nærværende sak en straff av fengsel opp mot tre år. Retten viser til at det både forelå et betydelig skadepotensiale, i tillegg til de skader som oppsto. I tillegg var det fare for menneskeliv.

Etter rettens syn var det rask varsel til brannvesenet fra en nabo og kort veg for brannvesenet, som avverget en betydelig større skade med spredning til de øvrige leilighetene.

Når straffen bare er satt til to års betinget fengsel, skyldes det to forhold. For det første er saken blitt svært gammel uten at det kan lastes tiltalte. Dessuten uttaler retten at tiltalte åpenbart er soningsudyktig. Retten viser til at tiltalte har nyresvikt, meget nedsatt syn og er lenket til rullestol. Han er i dag avhengig av daglig tilsyn og pleie.

Brannen resulterte i omfattende skader på leiligheten han bodde i. I tillegg til betinget straff, er mannen også dømt til å betale 616.000 kroner  i erstatning til KLP Forsikring.

LES MER: Mannen satte kokeplata på full styrke. I bygget var det to eldre personer som var dårlig til beins

LES MER: Brann i LHL-bygg

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken