Retten vil løslate narkodømt tromsøkvinne (57)

Artikkelen er over 1 år gammel

Politiet frykter at kvinnen skal rømme til Tyrkia. Domstolen er uenig.

DEL

1. november ble den 57-årige kvinnen fra Tromsø dømt til fengsel i fire år og et halvt år for narkokriminalitet. Ifølge dommen fra Nord-Troms tingrett skal kvinnen ha oppbevart fire kilo amfetamin og 425 gram hasj.

Kvinnen har anket dommen.

Unndragelsesfare

I mellomtiden har politiet bedt om at hun fengsles i åtte uker, av hensyn til unndragelsesfaren. Frykten er at kvinnen skal forlate Norge dersom hun løslates.

Bakgrunnen er at hun i 2016 og 2017 oppholdt seg i utlandet slik at politiet ikke fikk tak i henne. Etter at hun satt varetektsfengslet en periode i forbindelse med narkotikasaken, ble hun løslatt i januar 2018. Deretter forlot hun igjen Norge til fordel for Tyrkia. Da hun skulle møte i retten 9. mai, møtte hun ikke. Rettssaken måtte derfor utsettes til oktober.

Kvinnen ble til slutt pågrepet på Oslo lufthavn i høst. Hun kom da tilbake til Norge i forbindelse med en operasjon.

Har alt å tape

Retten gir ikke politiet medhold i sin begjæring om å fengsle henne videre. De viser til at hun selv har anket dommen fra tingretten, og dermed har alt å tape dersom hun ikke møter i lagmannsretten.

«I en slik situasjon er det vanskelig å se at tiltalte skulle unndra seg den videre behandling av ankesaken», heter det i kjennelsen.

«Etter rettens syn foreligger det ikke konkrete og objektive holdepunkter for at hun vil unndra seg soning når det tidspunktet kommer», skriver retten videre.

Det er foreløpig ikke satt dato for ankesaken i lagmannsretten.

Artikkeltags